Yeni Türk Tİcaret Kanunu ve Bağımsız Denetim Hakkında Önerim

Başta Sayın Başbakanım Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu konuda ilgili ve yetkili tüm kurumlarımıza;

Bilindiği üzere Yeni Türk Ticaret kanunuyla Bağımsız denetçilik müessesi Türk Ticaret Kanununa girmiş ve bu işi
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve YMM lerin yapacağı belirlenmiştir.
Son zamanlarda kamuoyunda Yeni TTK tüm boyutlarıyla tartışmaya açılmış, çok büyük oranda haksız eleştirilere muhatap olmuştur. Her yenilik beraberinde geçici sıkıntılar oluşturabilir. Rahmetli Özal, yapmış olduğu reformlarda hemen kanunlaştırıp, aksaklığı görülen yönleri zamana bırakarak uygulamayı gördükten sonra gerekli düzenlemelere hızla geçmiştir. Çıkar gruplarının baskısıyla kanunun orasını burasını budamak, inşaatın kolon ve kirişleriyle oynamak yeni Türk Ticaret Kanununu anlamsız kılacaktır.
Hiç şüphe yokki Bağımsız denetimi uygulayacak olan YMM ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler uzun zamandan beri kendilerini bu yönde hazır hale getirmek için çok büyük çaba içersindeler. Başta Turmob olmak üzere eğitim için organizasyonlar hemen hemen hazırken, Turmob gibi bir kurumun 1/9 gibi çok düşük bir oranta temsili oldukça düşündürücüdür. Meslektaşların bilgi seviyesini ölçmek sınavları yapmak (YMM SMMM) bugüne kadar TURMOB bünyesindeyken, Denetçilik konusunda yetkinin başka kurumlara verilmeside ayrca çok çok düşündürücüdür. Acaba 3568 sayılı yasa çıkarken bir takım ünvanlara bedavadan verilen ruhsatlar gibi gene çıkar gruplarına bu tür yetki belgeliri dağıtılacakmı soruları kafamızı kurcalamaktadır.
Bu konuda Başta Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Hükümetimizin gerekli ilgi ve alakayı göstererek ADALETLİ davranacaklarını umut ediyorum.
Saygılarımla.
Siyami Özkan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir