Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikleri

TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK T İCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

Kabul Tarihi: 26/6/2012

MADDE 1 – 13/1/2011 tarihli ve 6102 say ılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinin üst başlığı “IV -Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “doğan hukuk davaları” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve çekişmesiz yargı işleri” ibareleri ve “ticari dava” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi” ibaresi eklenmiştir.

 

Değişikliklerin Tamamı için

indir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir