Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler

6102 sayılı Yeni TTK değişiklikleri ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli hakkında kanında yapılan Değişiklikler TURMOB sirküleri.

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmeden önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda değişiklikler yapıldı.

Bunlardan birincisi 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile hem 6102 hem de 6103 sayılı Yasalarda yapılan değişikliktir.

İkincisi ise 6102 ve 6335 sayılı Yasalarla ilgili olan 12 Temmuz 2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6353 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 64’üncü maddesi ile “13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmasına ilişkin yapılan değişikliktir. Bu değişikliklerle ilgili bilgiler ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir. .

 

DEĞİŞİKLİKLERİ İNDİR

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir