Yeni TTK Bağımsız Denetçilik ile ilgili Değişiklik

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Görüşülmekte olan Bazı Kanun ve kanun hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine aşağıdaki maddelerin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

“MADDE- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten Kaldırılmıştır”

Gerekçe: Bağımsız denetçi olarak yetkilendirileceklerin, Türk Ticaret Kanunu 400 üncü maddesinde öngörülen esaslar ile 600 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince belirtilen esaslar ve verilen yetki çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından belirlenmesi amaçlanmaktadır.

——-

Daha önce Yeminli Mali Müşavirler (YMM) lere ve Ticaret Bakanlığı Denetçilerine eğitim şartını yerine getirmek kaydıyla Bağımsız Denetçi olmalarına imkan veriliyordu. Kamu Gözetim Kurumu sitesinden yapmış olduğu açıklamada müracaatların başlayacağını duyurmuştu. Şu an itibariyle websitesinden bu duyuruyu çekmiş bulunmaktadır. Önümüzdeki gönlerde Kamu Gözetim Kurumu elindeki yetkileri kullanarak, Eğitim, Sınav ve Bağımsız denetçi olabileceklerin şartlarını duyurarak Eğitim programı ile snav staj mesleki kıdem gibi konulara açıklık getirmesi bekleniyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir