Yeni Ticaret Kanunu Rekabeti Artıracak

Yeni Ticaret Kanunu Rekabet Gücünü Artıracak

İstanbul BilgiÜniversitesiHukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veliye Yanlı, yeni mevzuatın yürürlüğe girmesiyle, Türk şirketlerinin uluslararasıplatformdaçok uluslu şirketlerle daha kolay yarışabilecek hâle gelebileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Veliye Yanlı, Bursa Mühendis veMimarİşadamları Derneği (BUMİAD) üyelerini, 1 Temmuz 2012 tarihindeyürürlüğe girecek olan Türk Ticaret Kanunu (TTK) hakkında bilgilendirdi. BUMİAD ile İstanbul BilgiÜniversitesiarasındaeğitimişbirliği protokolünün imzalandığı programdakonuşanProf. Yanlı, yeni TTK ilefinansalraporlama standartlarının uluslararası hâle getirildiğini belirtti. Prof. Yanlı, yürürlüğe girecek olan mevzuat ile birlikte Türk şirketlerinin, şirket defterlerinin tutulmasında vefinansalraporların hazırlanması konularında uluslararasıplatformdaboy gösterebileceğini, çok uluslu şirketlerle kolayca rekabet edebilir hale gelmesininhedeflendiğinibelirtti.

Prof. Dr. Veliye Yanlı, “Yeni mevzuat, şirketlerimizin uluslararasıplatformdarekabet gücünü artıracak. Uluslararası bir faaliyet sözkonusuolduğuzamangidin öncefinansaltablolarınızı, şirketinizinfinansalve mal varlığını ortaya koyan belgeleri bizim standartlarımıza göre hazırlayın diyemeyecekler. Çünkü artık tablolarımız hazır olarak onların karşısınagelecek.” dedi. Mevcut mevzuattanfarklıdurumların 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe gireceğini hatırlatan Prof. Yanlı, şunları kaydetti:

“Şeffaflık geliyor.Özellikleşirket hissedarlarının, alacaklılarının, kamuyu ilgilendiren bütün bilgilerinin kamuya açıklanması mecburiyeti getiriliyor. Uluslararası denetim standardı getiriliyor.Elektronikortamdagenelkurul yapılması imkânı getiriliyor. Sermaye artırımı açısından yöntemler artırılarakçeşitliimkânlar getirildi. Sermaye Piyasası Kanunu ile paralellikarzeden yenikurumlargeldi. Yani halka açık olmayan şirketler halka açık şirketlerle büyük ölçüde paralel hale getirilecek.”

BUMİAD ve İstanbul BilgiÜniversitesiBursa Kampüsü arasında imzalanan protokolden duyduğumemnuniyetiifade eden BUMİAD Başkanı İlker Özaslan da imzalanan protokol ile birlikte BUMİAD üyelerinin ve yakınlarının, BUMİAD üyelerinin yanında çalışanların, BilgiÜniversitesiBursa Kampüsü’nde alacaklarıeğitimlerdeavantajlı olacaklarını söyledi.

Bilgi Üniversitesi Bursa Temsilcisi Doç. Dr. Duygu Yılmazer ise yaptığı konuşmada, hızlı büyüyen bir potansiyele sahip, yüksek teknolojili bir sanayiye sahip olan Bursa’da işbirliklerinin giderek arttığını dile getirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir