Yeminli Mali Müşavir Tastik Raporu Düzenleme Hadleri

 1.1.2012 İTİBARİ İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE       TASDİK RAPORU DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN HADLER       (37 sıra no.lu Tebliğ %10.26 ile  artırılan)

1- İhracat ve ihraç kaydıyla tecil-terkin, uluslararası  taşımacılık hizmetleri, petrol arama, teşvik belgeli yatırımlarda, diplomatik istisnalarla ilgili işlemlerde: 364.000 TL
2- KVK md.5’de yer alan vergi dışı tutarlar ile kurum  kazancından indirilen gelirlere ilişkin işlemlerde: 189.000 TL
3- Bavul ticareti ve yolcu beraberi eşya ihracatı ile ilgili işlemlerde 95.000 TL
4- Karşıt inceleme zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan belgelerde: 19.000 TL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir