Vergi Mevzuatı ile ilgili Haberler

12 Eylül 2012 tarihli Resmi Gazetede  yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Kur’an-ı Kerim, Kur’an meal ve tefsir kitapları ile münhasıran Kur’an cüz, sure, ayet veya meallerini içeren kitaplar, Tevrat, Zebur ve İncil kitaplarına uygulanan KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldü.

 

8 Eylül 2012 tarihli Resmi Gazetede  Mükelleflere yapılacak ödemelerde faiz hesaplanması, sağlık hizmeti sunucularının Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenledikleri faturalarda süre; faydalı ömürleri belirlenen amortismana tâbi iktisadî kıymetler; form Ba ve form Bs ile bildirim ödevlerine ilişkin açıklamalar ile yürürlükten kaldırılan tebliğlere ilişkin açıklamaların yapıldığı VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 418) yayımlandı.

 

6 Eylül 2012 tarihli Resmi Gazetede  Bireysel Emeklilik Sistemi’nden ayrılırken yapılacak stopaj kesintisi oranlarıyla ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı. Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı üzerinden %5 gelir vergisi kesintisi yapılacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir