VERGİ LEVHASI GİB İNTERNET SİTESİNDEN NASIL ALINACAK

İstanbul SMMM Odasından Vergi levhası Gib internet sitesinden nasıl alınacak açıklaması.

VERGİ LEVHASI GİB İNTERNET SİTESİNDEN NASIL ALINACAK?

Değerli Üyemiz, 02/05/2012

Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulacak ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılacaktır. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Yıllık Beyannamelerinin verilmesinden itibaren 31-Mayısa kadar alınacaktır.
VERGİ LEVHALARININ BULUNDURULACAĞI YERLER

VUK 5. Maddede yapılan değişiklik ile Vergi levhalarının asılma zorunluluğu yoktur. İsteyen mükellefler levhalarını asabilirler. Ancak, Vergi levhalarının aşağıda belirtilen yerlerde bulundurulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlara her tespitte 213 Sayılı VUK 353/4.Maddeye göre 180.-TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler levhaları iş yerlerinin;

a) Merkezlerinde,

b) Şubelerinde,

c) Satış mağazalarında,

d) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,

e) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.) yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır.

İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Tebliğe göre birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler (Merkez, şube, satış mağazası gibi) ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarının internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktısını alabilecektir.

YENİ İŞE BAŞLAYANLARIN DURUMU:

Gelir/Kurumlar vergisi mükellefi olup yıl içinde işe yeni başlayan mükelleflerin vergi matrah kısmında “Yeni İşe Başlama” ifadesi yer alacaktır. Söz konusu mükelleflerin

vergi levhaları, mükellefiyet tesisini müteakip, sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarılacaktır.

Bu mükellefler vergi levhalarını mükellefiyet tesisinden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinden yazdırmak suretiyle alacaklardır.

Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra, mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya

3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla yazdıracaklardır.

Bu şekilde alınan vergi levhaları ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına imzalattırılmayacak veya tasdik ettirilmeyecektir. İnternet vergi dairesinden erişilebilen vergi levhası üzerinde yer alan, sistem tarafından verilmiş olan onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmündedir.

Ayrıca, meslek mensupları vergi levhalarının tasdikine dair Vergi Dairesine herhangi bir bildirimde bulunmayacaklar.

Gerek sizin gerekse müşterilerinize ait 2011 Yılına ilişkin Vergi levhalarını GİB İnternet sitesinden aşağıda belirttiğimiz yolu izleyerek alınacaktır.

 

GİB’ in www.gib.gov.tr adresine giriş yapın

İternet Vergi Dairesi seçneğni tılayın

GİRİŞ butona basn. (Bu buton takvimin ütüdedir)

E-beyanname göderdiğniz ve size ait olan kullanıcı kodu, parola ve şfrenizi yazarak giriş butonuna basın. (Vergi Dairesinden şfre alan müşeriniz varsa; müşeriniz kendi kullanııkodu, parola ve şfresini girecektir.)

Girişyapıdıtan sonra gelen sayfadaki SORGULAMA butonuna basıı. VERGİLEVHASI BİGİERİseçneğni tılayıı.

Gelir Vergisi Müellefleri içn, Müellef Vergi Kimlik Numarasıve TC Numarasııbirlikte giriniz. (Adi ortaklıta, Kolektif Şirket Ortaklığıda her ortak için ayrı ayrı giriniz)

Kurumlar Vergisi Müellefleri içn (Anonim Şrket -Limited Şrket) Şrketin Kimlik numarası(Hesap Numarası girilecektir. Kurumlar Vergisi müellefleri içn TC Kimlik numarasıbölümü boş bırakılacaktır

Vergi Levhasnı oluşurunuz. İtediğniz rengi seçrek yeterli sayıda son üç aya ilişin barkodlu VERGİLEVHASINI bastırın. Gereğnde daha sonra kullanmak üzere kopyasını bilgisayarınızda saklamanzı öneriyoruz.

Vergi levhaları konusunda daha detaylı bilgileri 408 Saylı VUK Genel Tebliğnden edinebilirsiniz. Son güleri beklemeden levhalarıınızı alarak, müşerilerinizle aranızda sorun yaşmamanız dileği ile çlışalarınızda başrılar dilerim.

Saygıarıla,

Yahya ARIKAN

BAŞAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir