TÜSİAD Başkanı Boyner den TTK ya desdek

TÜSİAD Başkanı Boynek TTK yı iyice esnetildikten sonra desteklemeye Başladı.
Yeni Türk Ticaret Kanunu şirketlerimizin şeffaflaşması, hesap verebilir bir hale gelmesi ve özellikle Türkiye’nin önemli sorunlarından biri olan kayıt dışı ekonomi ile mücadele adına reform niteliği taşıdığına inanıyorum *Genel ilkelerde problem olduğu algısı, piyasaya ekonomisi ve kurumsallaşmaya zarar vereceği için değişiklik önerilerinin son derece sınırlı ve odaklı tutulması gerekiyor diye düşünü…

* Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun şirketlerin şeffaflaşması, hesap verebilir bir hale gelmesi ve özellikle Türkiye’nin önemli sorunlarından biri olan kayıt dışı ekonomi ile mücadele adına reform niteliği taşıdığına inandığını bildirdi.
Boyner, TÜRKONFED 35. Girişim ve İş Dünyası Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, geçen 10 sene içinde ülkede makro ekonomik istikrarın büyük ölçüde tehdit edildiğini ifade etti.
10 sene öncesi bilançosuna baktığımız zaman dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri haline geldik diyen Boyner, şöyle devam etti:
Belki bunun da ön açıcı rolü karşısında aslında ekonomimizdeki yapısal sorunlar daha belirgin biçimde ortaya çıkmaya başladı. Kaldı ki 2008 krizinden bu yana dünyanın gelişmiş ekonomilerinin bile tekrar mikro ölçekte sanayi politikalarına odaklandığını görüyoruz. Bu aşamada Türkiye ekonomisinin de uzun ve başarılı bir büyüme ivmesine girmesini sağlayan makro reform sürecinin mikro reformlarla desteklenmesi ihtiyacı burada öne çıktı.
Boyner, Ülkemizin güçlü ekonomiler içerisinde yerini almasını, ancak mevcut ve gelecek yıllardaki iş gücü potansiyelini de göz önüne alarak, yüksek istihdam artışını üretkenlik temelli bir sürdürülebilir bir büyüme ile birleştiren politikalarla gerçekleştirebiliriz dedi.

*TTK’ya destek*

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun her aşamasını takip ettiklerini vurgulayan Boyner, şöyle devam etti:
Yeni TTK’ya verdiğimiz desteği bu vesileyle hatırlatmak istiyorum. Yeni kanun şirketlerimizin şeffaflaşması, hesap verebilir bir hale gelmesi ve özellikle Türkiye’nin önemli sorunlarından biri olan kayıt dışı ekonomi ile mücadele adına reform niteliği taşıdığına inanıyorum. Biz TTK’nın sadece içeriği ile ilgili sınırlı bir görevi olmadığına inanıyoruz. Bugün Cumhuriyet döneminde medeni kanunun değişikliğinden sonra en önemli yapısal geçişi sağlayacak düzenlemelerden birine gidiyoruz. Genel ilkelerde problem olduğu algısı, piyasaya ekonomisi ve kurumsallaşmaya zarar vereceği için değişiklik önerilerinin son derece sınırlı ve odaklı tutulması gerekiyor diye düşünüyorum.

*Kamu denetimi*

Kamu denetiminde başarılı olmanın yolunun demokrasinin değişim sürecine paralel bir yaklaşımı benimsemekten geçtiğini dile getiren Boyner, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ancak sivil toplum örgütlerinin kurumsal kararların alınmasında, seçilmişlerle birlikte rol almasıyla temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçebiliriz. Kamu yönetiminin toplumu sürekli ileriye taşıyacak bir idari kapasiteye sahip olması, pek çok unsuru aynı anda gözeten kapsamlı bir kamu yönetimi programının geliştirmesini gerekli kılar. Kamu yönetiminde insan kaynağının mümkün olan azami seviyede tutulması ve kalitenin arttırılması, kamu hizmetlerinde kalitenin başlıca unsurlarındandır.
Ülkemizde politika üretmek ve yapmak kavramlarının iç içe geçmiş olması, önemli bir sorundur ifadesini kullanan Boyner, şunları söyledi:
Bu nedenle politika üretmek sadece seçilmişlerin görev ve yetki alanında görülmektedir, oysaki bu bakış açısı katılımcı ve çoğulcu demokrasiye geçişte bir engeldir. Zira politikaların oluşturulmasında yönetimin ve yönetilenlerin birlikte çalışması, toplumsal mutabakatı sağlamanın da en etkili ve verimli yoludur. Kamu politikalarının vatandaş odaklı ve etkili olabilmesi ancak bu şekilde sağlanabilir.

Şeffaflık diyor esnetmelerle internet sitesi zorunluluğunun kaldırılmasıyla şeffaflıktan bahsedilemez.

Kayıt Dışılığı bu kadar tavizden sonra önleyemezsiniz. Hapis cezalarını yumşattırdınız. Avans adı altında şirketten para çekebileceksiniz. Zaten Hep kaçırıyordunuz gene kaçıracaksınız, hangi kayıt dışı önlemesi. Kayıt dışılığın önlenmesinden yanaysanız, Servet beyanının yeniden getirilmesi için büyük bir kampanya başlatın sayın boyner.

Ağzı olan konuşuyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir