TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER

TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER (GVK md.86)

   Aşağıdaki hallerde yıllık beyanname verilmez ve beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.
a)       Tek işverenden alınan tevkifata tabi ücretler
b)       İkinci işverenden alınan ve tutarı 25.000 TL’yi
aşmayan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler
c)        Vergiye tabi gelir toplamı(a) ve (b) de yazılı olanlar hariç 25.000 TL’yi  aşmaması koşuluyla tevkifata tabi tutulmuş
ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları

Not:       25.000 TL’lik tutar 2012 yılı için geçerli.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir