Tag Archive for Yeni TTK YMM lere özel kıyak

Yeni TTK Değişikliği Nurettin Canikli’den YMM lere Kıyak

AKP li Nurettin Canikli Yeni Türk Ticaret Kanunu  (Bağımsız Denetçilik) ile ilgili olarak son dakikada verdirdiği önerge ile YMM lere ve Ticaret bakanlığı denetçilerine SINAVSIZ kıyak geçerken. Serbet Muhasebeci Mali Müşavirler SMMM lere kazık attı.

Yeni TTK Madde 400  değişikliği önce SMMM  ile YMM leri kanun maddesinden tamamen çıkartmıştı, tepkiler görülünce kanun maddesine tekrar eklendi. Son anda Nurettin Canikli (Yeminli Mali Müşavir) verdirdiği önergeyle Bağımsız Denetçilik yapabilecekler için Ayrıcalıklı sınıflar oluşturuldu. Nurettin Canikli’nin Yeminli Mali Müşavir olduğu gerçeği ortadayken, Bu maddenin Yeminli Mali Müşavirler lehine düzenlenmesinin nedeni daha iyi anlaşılmaktadır.

TURMOB bünyesinde 85000 civarinde SMMM ve YMM olup, 80000 SMMM 5000 civarında ise YMM olduğu bilinmektedir. TURMOB çatısı altındaki temsil ise azınlığın çoğunluğa tahakkümü şeklindedir. 5 YMM 4 SMMM TURMOB yönetimini oluşturmaktadır. Dünyanın hiç bir yerinde görülmeyen bu antidemokratik uygulamayı Sayın Canikli çok iyi bildiği halde nedense değişikliği için çalışma yapmamaktadır. Ancak YMM lerin menfaati olduğu bir konuda çoğunluğu hiçe sayarak, azınlığın çoğunluğuna tahakkümünü normal görerek cani gönülden MENFAAT çalışması yaptığı görülmüştür.

Bu madde üzerinde değişiklik yapılacağından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın bilgisi olmadığı kanaatindeyim. Benim Bildiğim Recep Tayyip Erdoğan böyle son dakika oyunlarına pek sıcak bakmaz. Umarım bunun hesabını soracaktır.

Kanun metnine ayrıcalıklı sınıflar aşağıdaki şekilde eklendi. Bu değişiklik

Adalet ve Kalkınma Partisinin ADALET terazisini çok feci bir şekilde zedelemiştir.

TTK 400. Madde 4.bent.
“(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik hakkını kazanmış olan meslek mensupları ile mülga 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ticaret şirketleri nezdinde denetim yetkisine en az on yıldır sahip olanlar, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca öngörülen eğitimi tamamlamış olmaları halinde sınav veya başkaca bir şart aranmaksızın bağımsız denetçi olarak yetkilendirilir.”

————
Gerekçe:
Maddeye eklenen dördüncü fıkra ile bu maddede değişiklik öngören Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 3568 sayılı Kanuna göre, yeminli mali müşavir olabilmek için en az on yıl serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışılması ve 1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe, 2) Finansal Yönetim, 3) Yönetim Muhasebesi, 4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku, 5)Revizyon, 6) Vergi Tekniği, 7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler, 8)Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler, 9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı ile 10) Sermaye Piyasası Mevzuatı konularından oluşan sınavdan başarılı olunması gerekmektedir. Bu sınavlarda başarılı olan ve denetim konusunda da uzmanlık sahibi olan yeminli mali müşavirler ile denetim elemanlarının bağımsız denetçi olarak tekrar sınava girmelerine gerek olmadığından verilecek eğitim sonrasında bu kişilerin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle geçiş döneminde maddede sayılanların eğitime tabi tutulmak suretiyle yetkilendirilmeleri, geçiş dönemi sonrasında ise yetkilendirmenin sınavla yapılmasının sağlanması amaçlanmıştır.

Sayın Nurettin Canikli ve diğer imza sahipleriyle Son Dakika golüyle Madde:400 bu şekilde yasalaştı.

Muhalefet partilerinin bu haksız uygulamayı Anayasa Mahkemesine götürmesi bekleniyor.

Sayın Canikli Yanlış her zaman yanlıştır, Yanlıştan dönmek erdemliktir. Size tavsiyem (Size tavsiyede bulanacak yaştayım, aynı yaştayız) eğer gerçekten demokratsanız;

1- 3568 sayılı yasaya adam gibi temsili getirin, diktatörlüğe son verin, bu ayıbı örtün.

2- Kendinizde YMM olduğunuz için gururunuza ve menfaatinize dokunmayacaksa YMM leri TURMOB çatısı altından çıkarın. Zaten Odalarınız ayrı TURMOB çatısı altındaki birliktelik neden.

 

Yeni TTK Değişikliği Nurettin Canikli'den YMM lere Kıyak

AKP li Nurettin Canikli Yeni Türk Ticaret Kanunu  (Bağımsız Denetçilik) ile ilgili olarak son dakikada verdirdiği önerge ile YMM lere ve Ticaret bakanlığı denetçilerine SINAVSIZ kıyak geçerken. Serbet Muhasebeci Mali Müşavirler SMMM lere kazık attı.

Yeni TTK Madde 400  değişikliği önce SMMM  ile YMM leri kanun maddesinden tamamen çıkartmıştı, tepkiler görülünce kanun maddesine tekrar eklendi. Son anda Nurettin Canikli (Yeminli Mali Müşavir) verdirdiği önergeyle Bağımsız Denetçilik yapabilecekler için Ayrıcalıklı sınıflar oluşturuldu. Nurettin Canikli’nin Yeminli Mali Müşavir olduğu gerçeği ortadayken, Bu maddenin Yeminli Mali Müşavirler lehine düzenlenmesinin nedeni daha iyi anlaşılmaktadır.

TURMOB bünyesinde 85000 civarinde SMMM ve YMM olup, 80000 SMMM 5000 civarında ise YMM olduğu bilinmektedir. TURMOB çatısı altındaki temsil ise azınlığın çoğunluğa tahakkümü şeklindedir. 5 YMM 4 SMMM TURMOB yönetimini oluşturmaktadır. Dünyanın hiç bir yerinde görülmeyen bu antidemokratik uygulamayı Sayın Canikli çok iyi bildiği halde nedense değişikliği için çalışma yapmamaktadır. Ancak YMM lerin menfaati olduğu bir konuda çoğunluğu hiçe sayarak, azınlığın çoğunluğuna tahakkümünü normal görerek cani gönülden MENFAAT çalışması yaptığı görülmüştür.

Bu madde üzerinde değişiklik yapılacağından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın bilgisi olmadığı kanaatindeyim. Benim Bildiğim Recep Tayyip Erdoğan böyle son dakika oyunlarına pek sıcak bakmaz. Umarım bunun hesabını soracaktır.

Kanun metnine ayrıcalıklı sınıflar aşağıdaki şekilde eklendi. Bu değişiklik

Adalet ve Kalkınma Partisinin ADALET terazisini çok feci bir şekilde zedelemiştir.

TTK 400. Madde 4.bent.
“(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik hakkını kazanmış olan meslek mensupları ile mülga 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ticaret şirketleri nezdinde denetim yetkisine en az on yıldır sahip olanlar, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca öngörülen eğitimi tamamlamış olmaları halinde sınav veya başkaca bir şart aranmaksızın bağımsız denetçi olarak yetkilendirilir.”

————
Gerekçe:
Maddeye eklenen dördüncü fıkra ile bu maddede değişiklik öngören Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 3568 sayılı Kanuna göre, yeminli mali müşavir olabilmek için en az on yıl serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışılması ve 1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe, 2) Finansal Yönetim, 3) Yönetim Muhasebesi, 4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku, 5)Revizyon, 6) Vergi Tekniği, 7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler, 8)Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler, 9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı ile 10) Sermaye Piyasası Mevzuatı konularından oluşan sınavdan başarılı olunması gerekmektedir. Bu sınavlarda başarılı olan ve denetim konusunda da uzmanlık sahibi olan yeminli mali müşavirler ile denetim elemanlarının bağımsız denetçi olarak tekrar sınava girmelerine gerek olmadığından verilecek eğitim sonrasında bu kişilerin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle geçiş döneminde maddede sayılanların eğitime tabi tutulmak suretiyle yetkilendirilmeleri, geçiş dönemi sonrasında ise yetkilendirmenin sınavla yapılmasının sağlanması amaçlanmıştır.

Sayın Nurettin Canikli ve diğer imza sahipleriyle Son Dakika golüyle Madde:400 bu şekilde yasalaştı.

Muhalefet partilerinin bu haksız uygulamayı Anayasa Mahkemesine götürmesi bekleniyor.

Sayın Canikli Yanlış her zaman yanlıştır, Yanlıştan dönmek erdemliktir. Size tavsiyem (Size tavsiyede bulanacak yaştayım, aynı yaştayız) eğer gerçekten demokratsanız;

1- 3568 sayılı yasaya adam gibi temsili getirin, diktatörlüğe son verin, bu ayıbı örtün.

2- Kendinizde YMM olduğunuz için gururunuza ve menfaatinize dokunmayacaksa YMM leri TURMOB çatısı altından çıkarın. Zaten Odalarınız ayrı TURMOB çatısı altındaki birliktelik neden.