Tag Archive for Yeni TTK daki işlem Denetçisi kalkıyor

Yeni TTK Değiştiriliyor

Yeni TTK değişikliklerinde mutabakat sağlandı. Ortakların şirketten borçlanması cezai yaptırım kapsamından çıktı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı, “Kanunu delik deşik etmedik” dedi

Temmuzda yürürlüğe girmesi beklenen yeni Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) yönelik değişikliklerde mutabakat sağlandı. Değişiklik taslağı 55 maddeden oluşuyor. Yapılan son revizyona göre, hapis cezaları, çoğunlukla adli veya idari para cezasına dönüştürüldü. Anonim ve limited şirket ortaklarının, şirkete borçlanmalarına imkan sağlandı ve şirkete borçlanma cezai yaptırım kapsamından çıkarıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, “Kanun delik deşik olmuyor” mesajı verdi.

KÂR PAYI AVANSI
Anonim ve limited şirket ortaklarının, şirkete borçlanmalarına imkan sağlandığını anlatan Yazıcı, “Yönetim kurulu üyeleri ve yakınlarının, ortağı oldukları şahıs şirketleri ve en az yüzde 20’sine katıldıkları sermaye şirketlerinin de emsalleriyle aynı ve benzer şartlarda şirketin işletme konusu gereği satışa sunduğu mal ve hizmetleri diğer üçüncü kişiler gibi satın alarak borçlanmalarına imkan sağlandı. Bunun dışında, limited şirket ortaklarına da anonim şirket ortaklarında olduğu gibi kar payı avansı alma hakkı tanındı” dedi.

İŞLEM DENETÇİSİ KALKIYOR
Kanunun getirdiği işlem denetçisi müessesini kaldırdıklarını anlatan Yazıcı, “Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defteri kapanış onayına tabi olacak” dedi. Yazıcı, yönetim kurulu üyelerinden veya limited şirket müdürlerinden en az birinin yerleşme yerinin Türkiye’de bulunması ve Türk vatandaşı olması şartı ile yönetim kurulu üyelerinin dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş olma şartının da kaldırıldığını kaydetti. Denetime tabi olacak şirketleri; işletme büyüklükleri ve sektörler itibarıyla belirleme yetkisinin Bakanlar Kurulu’na verildiğini anlatan Yazıcı, işlem denetçiliğinin, şirket kuruluş sürecinin basitleştirilmesi ve şirketler üzerindeki maliyetlerin azaltılması amacıyla kaldırıldığını belirtti. Bakan Yazıcı, kuruluşta, sermaye payı bedellerinin ödenmesinde anonim şirketlere tanınan, sermayenin dörtte birinin kuruluş anında, kalan kısmının 24 ayda ödenmesi imkânının limited şirketler için de tanındığını söyledi. Finansal tabloların ilan zorunluluğunun kaldırıldığını da belirten Yazıcı, şöyle devam etti: “İnternet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi şirketlerin kapsamı Bakanlar Kurulunca belirlenecek bağımsız denetime tabi şirketler olarak belirlenmektedir. Öte yandan, internet sitesinde yayımlanacak içerik bu konuda oluşan kaygıları giderecek şekilde yeniden düzenlenerek şirketçe kanunen yapılması zorunlu olan ilanlar olarak düzenlenecek.”

1 Temmuz’a yetişir
Yeni TTK’nın 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girmesi gerektiğini söyleyen Yazıcı, “Bunu biz yetiştiririz. Yetiştiremezsek bile parlamentonun gündemi çok yoğun. Bu düzeltmelerin birkaç ay sonra yapılmasında hiçbir mahsur yok” dedi.

Yetiştirsen ne olacak Sayın Yazıcı, işlem denetçisini kaldırdın, ortaklar cari hesabını kaldırdın, Bağımsız denetçiliğin kapsamını oldukça daralttın, işadamları ne dediyse emredersiniz dedin. TFRS kaldı geriye onuda değiştirde tam olsun bari. TFRS de muhasebeciye angarya muhasebecilerin sesi çıkmıyor diye ondan bahsetmiyorsun. El insaf yahu.