Tag Archive for Usulsüz tasfiye

Yeni TTK 547/2 Tasfiye hakkında Yargıtay Kararı

mahkeme-karari

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi

E.No : 2013/18445 K.No : 2014/1153

Tarih : 16.01.2014

                            •  USULSÜZ TASFİYE

                            •  TASFİYE EDİLEN ŞİRKETİN YENİDEN  SİCİLE TESCİLİ (İHYASI)

                            •  TASFİYE MEMURU  GÖREVLENDİRİLMESİ

ÖZÜ: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 547/2’nci maddesi gereğince, ihya (yeniden tescil) isteminin kabulüne karar verilmesi halinde, ektasfiye işlemlerini yapması için son tasfiye memuru yahut yeni bir kişinin tasfiye memuru olarak atanıp, keyfiyetin tescil ve ilanına karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.

          (6102 s. TTK md.547/2)