Tag Archive for Türkiye Muhase Denetimi Sempozyumu

Kobilerde Bağımsız Denetim Uygulama Örneği Video

Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu – Kobilerde Bağımsız Denetim Uygulama Örnekleri Dr. Tuğba Şallı Anlatımıyla 1 no.lu video.Küçük Orta Büyüklükteki işletmelerde uygulanması Gereken Denetim Standartları. Denetim süreci, standartlar ve Bağımsız Denetim.