Tag Archive for Sahte Fatura ve KDV indirimi

Sahteliği Kanıtlanmadıkça Belgelerde Yazılı KDV İndirim Konusu Yapılır

İzmir 4. Vergi Mahkemesi

Esas No: 2011/2164 Karar No : 2013/120

ÖZÜ: Sahteliği kanıtlanmadıkça belgelerde yazılı KDV indirim konusu yapılır.

İstemin Özeti: Davacı şirketçe, sahte belge kullandığı gerekçesiyle adına yapılan vergi ziayı cezalı KDV tarhiyatlarının; haklarında düzenlenen vergi inceleme raporunda sahte belge düzenlendiği iddia edilen ltd.şti.den alınan faturalar içeriği akaryakıtın gerçekten satın alındığı ve bedelinin banka sistemi üzerinden ödendiği,cezalı tarhiyatın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Vergi mahkemesince, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü: Read more