Tag Archive for Kobilerde Bağımsız Denetim video2

Kobilerde Bağımsız Denetim Uygulaması Video2

Kobilerde Bağımsız Denetim Uygulaması Örnekleri Dr. Tuğba Şavlı hocamızın Anlatımıyla 2 no.lu video.uygulanması Gereken Denetim Standartları. Denetcinin görüş bildirimi, Olumlu Görüş, Olumsuz görüş, Şartlı Olumlu Görüşlerle ilgili, Denetim süreci, standartlar ve Bağımsız Denetim videosu 2. Bölüm