Tag Archive for Kimler beyanname imzalatmak zorunda değil

Beyannamelerin İmzalatılmasının Üst Sınırı

 

 

27- BEYANNAMELERİN IMZALATILMASININ ÜST SINIRI

2012 Yılı Aktif Toplamı 5.580.000 TL
Net satışlar Toplamı 11.156.000 TL
– Bu hadlerden her hangi birinin aşılması beyannamelerin imzamecburiyetini ortadan kaldırmaktadır. Yeminli mali müşavirlerin tasdiki için herhangi bir koşul yoktur.  

 

28- İMZALATMA KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR (2013 yılında)

3568 sk. göre çıkarılan 4 No.lu Tb. B bölümü ve %7,80’le artırılan
1- İkinci Sınıf tacirlerden  
a) Alım satım ve imalatta 186.000 TL
b) Diğerlerinde gayri safi hasılat 93.000 TL
Zirai kazancını İşletme Defterine göre tutanlarda 186.000 TL
3- Serbest Meslek Kazançlarında 130.000 TL
4- Hadlere bakılmaksızın noterler