Tag Archive for E Defter Hadleri ve Kapsamı

E-defter ve E-Fatura Zorunluluğu

maliyeE-DEFTER VE E-FATURA ZORUNLULUĞU

I- GİRİŞ:

Maliye Bakanlığı mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla, elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma uygulaması ile ilgili olarak bugüne kadar 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği, 397,416,421 ve 424 Sıra No’lu V.U.K.Genel Tebliği ile 58 Sıra No’lu V.U.K. sirkülerini yayımlanmıştır.

Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 397 Sıra No’lu V.U.K.Genel Tebliği ile yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemiştir. 397 Sıra No’lu V.U.K.Genel Tebliği ile anonim ve limited şirketlerin elektronik fatura oluşturmalarına, alıcısına iletmelerine, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmelerine izin verilmiştir. Daha sonra yayımlanan 416 Sıra No’lu V.U.K.Genel Tebliği ile de 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesi kapsamında fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere(Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler) elektronik fatura uygulamasından yararlanma hakkı tanınmıştır. Read more