ŞUBAT 2012 VERGİ TAKVİMİ

ŞUBAT 2012 VERGİ TAKVİMİ

9 Şubat 2012


1631 Ocak 2012 Dönemine Ait Noterlerce
Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere
Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

10 Şubat 2012


1631 Ocak 2012 Dönemine Ait Petrol ve
Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

14 Şubat 2012


2011 IV. Geçici Vergi Dönemine (EkimKasım
Aralık) Ait Gelir Geçici
Vergisinin Beyanı


2011 IV. Geçici Vergi Dönemine (EkimKasım
Aralık) Ait Kurum Geçici
Vergisinin Beyanı

15 Şubat 2012


Ocak 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü
İçecekler ve Tütün
Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve
Diğer Mallara İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt
Araçlarına İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı
Destekleme Fonu Kesintisi
Bildirimi ve Ödemesi

17 Şubat 2012


2011 IV. Geçici Vergi Dönemine (EkimKasım
Aralık) Ait Gelir Geçici
Vergisinin Ödemesi


2011 IV. Geçici Vergi Dönemine (EkimKasım
Aralık) Ait Kurum Geçici
Vergisinin Ödemesi

20 Şubat 2012


Ocak 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara
ilişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim
Formu


Ocak 2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere
İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim
Formu


Ocak 2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine
İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim
Formu


Ocak 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve
Diğer Mallara İlişkin EK:10
No.lu ÖTV Bildirim Formu


Ocak 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda
Tanımlanan Şans Oyunlarıyla
İlgili Veraset ve

İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere
İlişkin Eğlence Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin
Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı

Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Şubat 2012


Ocak 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde
ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre
Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


Ocak 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti
Suretiyle Tahsil Edilen Damga
Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi
Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Şubat 2012


Ocak 2012 Dönemine Ait Katma Değer
Vergisinin Beyanı


115 Şubat 2012 Dönemine Ait Noterlerce
Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere
Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

27 Şubat 2012


Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2011
Yılına İlişkin Gelir
Vergisi Beyanı


115 Şubat 2012 Dönemine Ait Petrol ve
Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde
ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre
Yapılan Tevkifatların Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Katma Değer
Vergisinin Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti
Suretiyle Tahsil Edilen Damga
Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi
Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

29 Şubat 2012


Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir
Vergisi 1. Taksit
Ödemesi


Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi


Ocak 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet
Alımlarına İlişkin Bildirim Formu
(Form Ba)


Ocak 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet
Satışlarına İlişkin Bildirim Formu
(Form Bs)


Ocak 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir