SMMM Ler için Müşteri Bildirim Listesi 15 mayıs 2012 son

 SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER BEYANNAMELERİNİ İMZALADIĞINIZ MÜŞTERİLERİNİZİN LİSTESİNİ

15/ MAYIS/2012 AKŞAMINA KADAR BAĞLI OLDUĞUNUZ VERGİ DAİRESİNE VERMENİZ GEREKMEKTEDİR

 

29/06/1997 tarih ve 23034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “4 Seri No’lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ” hükümlerine göre; Meslek mensuplarımızın VUK Mükerrer 227. Madde uyarınca 2011 Takvim Yılında Defterini tutmuş olduğu ve Yıllık Beyannamelerini imzaladıkları (E-Beyanname şeklinde gönderdikleri) mükelleflerin listesini, 15/Mayıs/2012 Tarihine kadar meslek mensuplarının bağlı oldukları Vergi Dairelerine vermeleri gerekmektedir.

Söz konusu listenin süresi içinde verilmemesi halinde

 

213 Sayılı VUK Mükerrer 355. Maddesine göre 1.170,-TL Özel Usulsüzlük Cezası kesilmektedir. Cezalı duruma düşmemeniz için, yükümlülüğünüzü yerine getirmeniz dileği ile iyi çalışmalar dilerim.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

……………………..VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

…………………

 

 

Daireniz ………………………. Sicil Numarasında Kayıtlı Serbest Muhasebeci / Serbest Muhasebeci Mali Müşavirim. “4 Seri No lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ” hükümlerine göre Beyannamelerini imzaladığım mükelleflerin listesi aşağıdaki gibidir.

 

Bilgilerinize arz ederim.

 

Saygılarımla,

 

Adı/Soyadı-İmza-Kaşe

 

MÜKELLEFİN ADI SOYADI / UNVANI       VERGİ DAİRESİ             VERGİ KİMLİK NO

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir