Şirketin sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının iptali

mahkeme-karari

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi

E.No : 2009/11773 K.No : 2011/7602

Tarih : 16.06.2011

ŞİRKETİN SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARININ İPTALİ

ÖZÜ: Anonim şirketlerde, son yıllık bilançodan esas sermayenin yarısının karşılıksız kaldığının anlaşılması durumunda, yönetim kurulunun derhal toplanarak durumu genel kurula bildirmesi, şirketin aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran emareler mevcut ise yönetim kurulunun şirket aktiflerinin satış fiyatları esas alınarak bir ara bilanço düzenlemesi ve sermayenin tamamlanmasına ya da mevcut 1/3 sermaye ile yetinmeye karar vermesi gerekmektedir. Şirketin aktiflerinin şirket borçlarını karşılamaya yetmediği taktirde yönetim kurulunun durumu derhal mahkemeye bildirmesi zorunludur. Şirket genel kurulu, sermayenin artırılmasına dair bir karar veremez. Kanun genel kurula bu yetkiyi vermemiştir. Sermayenin artırılmasına dair alınan karar batıldır.

(6762 s. TTK. m.324)

(818 s. BK m.20)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir