SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Başvuru Tarihi

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İşverenler Prim Daire Başkanlığı
Birim Adı: İşverenler Prim Daire Başkanlığı
İrtibat : M.DUNDAR SIMSEK SGU E-posta : isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr Telefon:(0312) 458
71 43 Faks: (0312) 432 12 37
Adres : Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/Ankara
20.09.2012
DUYURU
6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN BORÇLARIN
6322 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İHYASINA İLİŞKİN SON BAŞVURU TARİHİ HAKKINDA
DUYURU
Bilindiği gibi, 6322 sayılı Kanun ile 6111 sayılı Kanuna geçici 19 uncu madde
eklenmiş olup, bu madde ile 6111 sayılı Kanun kapsamında borçları yapılandırılmış ancak
ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yeniden yapılandırma hakkı sona
ermiş olan borçlulara yapılandırma anlaşmalarını ihya etme imkanı sağlanmıştır.
Buna göre, ihya hükümlerinden yararlanmak üzere son başvuru tarihi 2012/23 sayılı
Genelge uyarınca 1/10/2012 olup, bu tarihe kadar anılan Genelge ekinde yer alan başvuru
formu ile ünitelerimize müracaat edilmesi gerekmektedir.
Kamuoyuna önemle duyurulur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir