SGK 4/B Prim Tahsilatları Sistemi Hakkında Duyuru

 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

DUYURU
4/B PRİM TAHSİLATLARI SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, 2011/71 Sayılı Genelge ile taşra birimlerimizin vezneleri ile kullandıkları banka hesapları kapatılmış, tahsilat işlemlerinin MOSİP Sistemi üzerinden sağlanacak servislerle bankalar tarafından on-line gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.

Bu doğrultuda geliştirilen uygulama 01/01/2012 tarihinde pilot mahiyetinde hayata geçirilmiĢ ve 01/02/ 2012 tarihinde gerçek uygulamaya geçilmiştir.

Bu kapsamda 4/B sigortalılarına ait prim alacaklarının tahsilatına da başlanmış, Nisan 2012 ayı tahsilatları T.C. Ziraat Bankası, T.Vakıflar Bankası, Halk Bankası ve Akbank tarafından yeni sistem üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bankalar bazında Ülke düzeyinde pilot mahiyetinde yürütülen bu çalışmanın sonuçlarının Başkanlığımız tarafından başarılı olduğu değerlendirilmiştir.

Bu sebeple, 07/05/2012 tarihinden itibaren 4/B sigortalılarına ait prim tahsilatları MOSİP on-line tahsilat sisteminden gerçekleştirilecek, eski Bağ-Kur Tahsilat Sistemi uygulamaya kapatılacaktır.

Bilgilerini ve ilgili tarafların bu doğrultuda bilgilendirilmesini arz/rica ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir