Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanımı ile İlgili Mecburi Meslek Kararı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanlığından:

Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usulleri ile İlgili Mecburi Meslek Kararı

(18 Ekim 2001 tarih ve 24557 sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.)

1) Bu kararın amacı, TÜRMOB’dan ruhsat alan SM ve SMMM’lerin imzalamak durumunda bulundukları resmi ve mesleki belgelerde Özel kaşe kullanmalarıyla ilgili esasları düzenlemektir.

2) Özel kaşeler, şekli ve içeriği TÜRMOB tarafından belirlenerek Başbakanlık Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nce imal edilir.

3) Yeni ruhsat alanlara, bedeli tahsil edilerek TÜRMOB tarafından Özel kaşe verilir.

4) Halen çalışanlar kütüğüne kayıtlı bulunanlar ve vergi beyannamesi imzalayan bağımlı çalışan SM ve SMMM’ler ise bu kararın yayımlandığı tarihten itibaren altı ay içinde bağlı oldukları Oda vasıtasıyla kaşe talep formunu TÜRMOB’a gönderip, bedelini Ödeyerek Özel kaşelerini alırlar.

5) Meslek mensupları imzalamak durumunda bulundukları resmi ve meslekî evrakta kullanacakları kaşelerin, kullanımı ve saklanmasından sorumludurlar.

6) Meslek mensupları, bağlı oldukları Oda veya TÜRMOB tarafından istendiğinde Özel kaşeyi ibraz etmek zorundadırlar.

7) Ruhsatın iptali veya iadesi hadlerinde meslek mensupları veya mirasçıları Özel kaşeyi 15 gün içinde tutanakla bağlı oldukları Oda Başkanlığı’na iade etmek zorundadırlar.

Ünvan değişikliği olduğu takdirde eski Özel kaşe iade edilerek yenisi alınacaktır. Oda, teslim tutanağı ile birlikte Özel kaşeyi TÜRMOB’a gönderecektir.

8) Kaşelerini kaybeden meslek mensupları 15 gün içinde gazetede yayımlanan kayıp ilanıyla birlikte bağlı oldukları Odalarına başvurarak yeni Özel kaşe talep edeceklerdir.

9) TÜRMOB’un meslek kütüğündeki SM ve SMMM’lerin kaydının yanına Özel kaşe numarası da yazılır.

10) Üyenin Odadan alacağı mesleki bilgi formalarında (faaliyet belgesi, vb.) diğer bilgilerin yanısıra kaşe numarası da yazılır.

11) Odalar arasında nakil yapılması Özel kaşenin değiştirilmesini gerektirmez.

12) Kaşelerin şekli, imali, teslimi, kullanımı, yenilenmesi, bedeli gibi konularda sirküler yayımlamaya TÜRMOB yetkilidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir