SATSO dan yeni TTK değerlendirmesi

Satso dan Yeni Türk Ticaret Kanunu Değerlendirmesi

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul 01 Temmuz2012tarihiitibariyle yürürlüğe girmesi planlananYeniTürkTicaretKanunuileilgili değerlendirmelerde bulundu.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul 01 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi planlanan Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Kösemusul yaptığı yazılı açıklamada: ““Günümüzde gittikçe küreselleşen ticari yaşama entegre olabilmek şirketlerin uluslar arası pazarlarda gücünü destekleyen en önemli unsurlardan biri. Türkiye’de son yıllarda bu konuda atılan en büyük adımolan ve  büyük değişikliklere yol açması beklenen yeni TTK 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek. Yeni Türk Ticaret Kanunu, 116 bin anonim şirket ve 691 bin limitet şirketi etkileyecek. Toplam bin 535 maddeden oluşan kanun, firmaların yönetim kurulundan gelirlerine, internette bilgi paylaşımına kadar pek çok yenilik içeriyor.
6102 sayılı Yeni TTK’nın, tüketicinin korunması, bilgi toplumuna uygun hizmetlerin ön plana çıkması; elektronik ortamda birçok işlemin hukuka uygun olarak yapılması, finansal tabloların ve denetimin uluslar arası standartlara göre hazırlanması, şirket kurmanın kolaylaştırılması ve web sitesi zorunluluğu gibi maddeleriyle Türk işletmelerini çağdaş, rekabet edebilen bir yapıya kavuşturması bekleniyor” diye konuştu.
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili tedirginliklerin ve çekinceleri de söz konusu olduğunu belirten Kösemusul ayrıca şunları kaydetti: “Yapılan değişikliklere özüne itiraz yok ancak, detaylara inildiğinde bazı sakıncalı yanları ortaya çıkıyor. Örneğin;internet sitesi kurma zorunluluğu ve sanal alemde şirket mahrem bilgilerin yayınlanması,ortakların şirketten borçlanması, borçlanmayla ilgili düzenlemeler, dış denetimde büyük küçük ayrımı yapılmaması, yeni oy hakkı düzeni, ağır denetim kuralları, yasanın öngördüğü hapis cezaları, İşletmelerdeki bütün belgelerin değişecek olması, belgeleri saklama yükümlülüğü gibi konularda tereddütler yaşanmaktadır. Bu tereddütler konusunda ayrıca ve özellikle belirtmek isterim ki,  şirketlerin internet siteleri üzerinden şirketin mali tablolarını herkesin görmemesi gerekir. Çünkü bu durum rekabet ortamına zarar verir. İlgili kanun maddesi mahremiyeti ihlal ediyor. Şirketleri dışarıda rekabet ettiği oyunculara karşı korumasız bırakıyor Sanal ortamda bulunan değerleri şirket ilgililerinin görmeleri daha uygun olacaktır. Firmaların dipnotlarının dahi kamuya açık olması gelecekte ummadığımız sorunlar doğurabilecektir. Ayrıca şirkete borçlanan ortaklara (300 günden az olmamak kaydıyla) adli para cezası uygulanmasını öngören madde  (359. madde) yer alıyor. Bununla birlikte denetimlerde her türlü belgenin orijinalini yanında ortaya koymayanlara (200 günden az olmamak kaydıyla); web sayfası olmayan firmaların hissedarlarına verilecek adli para cezaları mercek altına alınacak. Firmaların internette mali tabloları ve borçlarının bulunmasını esas alan madde de şeffaflık adına sorgulanıyor. Bu konuda da bizler iş dünyası olarak ekonomik suça ekonomik yaptırım görüşünü savunuyoruz. 2012 Temmuz ayında yürürlüğe girecek kanunun noksan taraflarının büyüteç altına alınması memnuniyet verici. Türk Ticaret Kanunu’nda da sektörün, ilgili tarafların taleplerine bağlı kalarak, dengeyi ve adaleti koruyacak kararlar alınmalı. TTK yeniden yazıldığı, dizaynedildiği için boşluklar içeriyor. Kesimlerin görüşlerinin incelenmesi ile kapsamlı bir biçimde değiştirilebilir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir