Eş Adına ödenen İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Gider olarak İndirilebilirmi

Eş Adına ödenen İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Gider Olarak İndirilebilirmi

Eş adına ödenen isteğe bağlı sigorta primleri, kanunda sayılan indirimi yapılabilecek prim ve katkı payları arasında yer almadığından, ücretin safi tutarının tespitinde gider olarak indirilmesinin mümkün olmadığı hk.

Dilekçenizde; … Hastanesinde memur olarak çalıştığınız ve eşiniz adına ödenen isteğe bağlı sigorta primlerinin, ücretinizin safi tutarının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Defterdarlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinde ücretin tanımı yapılmış olup, aynı Kanun’un 63. maddesinde; “Ücretin gerçek safi değeri işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır….3- Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları,İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5’ini ) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz….”hükmü yer almaktadır.Diğer taraftan, 3 No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinin “3.1- Ödenen Katkı Payları ve Sigorta Primlerinin Ücret Matrahının Tespitinde İndirimi” başlıklı bölümünde;”…İndirim konusu yapılacak katkı payı veya prim tutarının tespitinde esas alınacak ücret işveren tarafından çalışana hizmeti karşılığında ödenen aylık (maaş), prim, ikramiye, sosyal yardımlar ve zamlar gibi sürekli nitelikteki ödemelerin brüt tutarlarının toplamı olacaktır. Gider karşılığı ödenen tutarlar (yapılan gerçek bir giderin karşılığı olsun olmasın) dikkate alınmayacaktır.Bir takvim yılı içerisinde bireysel emeklilik ve diğer şahıs sigorta primleri ile ilgili olarak yapılabilecek indirim tutarı asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacaktır. Bu sınırlama yıllık bazda dikkate alınacak olup, yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarların hesabında dikkate alınacaktır.Ücretlinin eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları da yukarıda belirtilen sınırlamalar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir….”açıklamalarına yer verilmiştir.Buna göre, eşiniz adına ödediğiniz isteğe bağlı sigorta primleri, kanunda sayılan indirimi yapılabilecek prim ve katkı payları arasında yer almadığından, ücretinizin safi tutarının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmamaktadır

MAHSUPTAN ARTANIN NAKDEN IADESI

MAHSUPTAN ARTANIN NAKDEN IADESI (GVK Gen.Teb.No:252)

1- Inceleme ve teminat aranmadan 10.000 TL
2- YMM raporu aranan sinir 100.000 TL
3- 100.000 TL’yi aşan iade için inceleme raporu şarttır.

Tevkif Suretiyle Ödenen Verginin Mahsubu

TEVKIF SURETIYLE ÖDENEN VERGININ MAHSUBU

1- Kesilen verginin beyannamede gösterilen gelire ilişkin olması,
2- İstenen belgelerin ibrazı ve formun doldurulması,
3-  Belgelerin yıllık beyanname ile birlikte verilmesi şartıyla,

Mahsuben iade işlemi için belli bir sınır yoktur, inceleme ve teminat aranmaz YMM raporu istenmez (GVK Gn.Tb.No:252).

Geçici Vergi Oranları

34- GEÇICI VERGI ORANLARI

 
 a) Gelir Vergisi Mükellefleri Için (GVK.Mük.120 Md.) ) (1.1.2006 tarihinden itibaren)  %15
 b) Kurumlar Vergisi Mükellefleri Için (KVK.Md.32) (1.1.2006 tarihinden başlayan vergilendirme dönemlerine uygulanmak üzere)  %20

Arçelik Klima Servisi

arcelik-klima-servisi

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte serinlemek isteyenler kendilerini sahil kenarlarına ya da havuzlara atarlar. Bu insanları kısmen de olsa serinletir ve sıcak havaların etkisini azaltır. Ancak insanların tatilleri tüm yaz ayları boyunca süremeyeceğinden her insan gibi sizde tatiliniz bittikten sonra işinize geri dönmek zorundasınız.

Yani bu demek oluyor ki her ne kadar serinlemek için denizi ve havuzu tercih etseniz de bir noktadan sonra sıcaklarla karşı karşıya kalacaksınız. İnsanların neredeyse hepsi buna çözüm olarak ise klima taktırmaktadır. Klima ile evlerinde ofislerinde ya da iş yerlerinde sıcak havalardan kurtulmanın yollarını ararlar.

Klima son zamanlarda sıcak havaların kurtarıcısı haline gelmesine rağmen onun da belli başlı sorunları olmaktadır. Mesela klimanızı belirli aralıklarla bakım yaptırmazsanız klimanızın performansı günden güne düşecektir. Bunun nedeni ise klima içerisindeki soğutucu malzemelerin günden güne eksilmesi ve yıpranmasıdır.

Bizim firmamız olan Murat klima servisi ise klimanızın her türlü sorunu ile ilgilenmektedir. klima servisi ile eş zamanlı olarak ve anlaşmalı çalışan personellerimiz sayesinde klimanızda meydana gelen her türlü sorunu kolaylıkla çözeceğimizden emin olabilirsiniz.

Klimaların tıpkı insanlar gibi sıcak havalardan etkilendiklerinde performanslarının düşeceğini kesinlikle unutmayınız. Klimaya belirlenen aralıklarda gerekli bakım yapılmazsa klimanız belirli bir süreden sonra odayı yeterince soğutmamaya başlayacaktır ve bunun yanında belli başlı sorunlar boy gösterecektir.

Klima için bir diğer önemli husus ise çok fazla yakmamasıdır. Yani insanlar klimayı taktırdıktan sonra artık ona masraf etmek istemezler ve klimanın sadece görevini yapmasını isterler. klima servisinin kalifiyeli elemanları sayesinde klimanız bakımdan sonra ilk günkü haline gelerek düzenli ve kurallara uygun olarak kullanıldığı takdirde bir daha hiçbir sorun çıkarmayacaktır. Bunun yanı sıra arçelik klima servisi klimanızın bakımını diğer servislere göre çok daha uygun fiyata yapmaktadır. Bunun nedeni ise Murat klima firmasının son derece köklü ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışan bir firma olduğu için maliyetlerini en alt düzeye çekmiş olmasıdır. Sizde klimanızın bakımını arçelik klima servisine yaptırdığınız takdirde klimanızdan daha yüksek performans almaya başlayacaksınız. Firmamız diğer firmalar gibi zamanı boş yere kullanmamaktadır. Örneğin bir bakım şirketini aradığınızda size ileri tarihe bir gün verir ya da sizi geçiştirirler. Ancak klimanızın bakımı için Arçelik klima servisi ile iletişime geçtiğiniz takdirde personelimizi sizin adresinizi alıp sizinle ilgilecekler ve en kısa süre zarfında evinize gelerek klimanızın bakımını yapacaklardır.

İnsanlarda öyle bir yanılgı oluşmuştur ki kimileri klima bozulmadan bakım yaptırmak istemez ya da bozulana kadar yapım yaptırmak için beklerler. Oysa klimanızın bakımını belirli periyotlar halinde yaptırdığınız takdirde klimanız bozulmayacaktır. Yani siz klimanızın bozulmasını beklemeden onun bakımını yaptırırsanız bu sizin yararınıza olacaktır. Çünkü klimanız bozulduktan sonra onun tamiri çok daha zor ve zahmetli olacaktır. klima servisi bakım personelimiz işinde son derece tecrübeli olmasının yanı sıra güler yüzlü bir hizmet vermektedir. Bakım işinde işini layıkıyla yapmak ne denli önemli ise müşteri memnuniyeti de o denli önemlidir. Arçelik klima servisimiz ise müşteri memnuniyetini esas alarak çalışmalarına devam etmektedir ve siz müşterilerimizin günden güne güvenini kazanmıştır. Buna ek olarak ise klima bakımlarını her yıl bize veren devamlı müşterilerimiz olmaya başlamıştır. Bu klima servisimizin ne kadar hızlı ve ne kadar güvenilir çalıştığına örnektir. Sizde tüm bu ayrıcalıklardan faydalanmak istiyorsanız ve klimanızın bakımını Arçelik klima servisimize yaptırmak istiyorsanız sitemizi ziyaret ediniz.