Yurt Dışına Çıkış Yasağı

 

       – YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

5982 sayılı kanunla 23.09.2010 tarihi itibariyle yurtdışına çıkma hürriyetinin hakim kararıyla sınırlandırılabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Yemek Bedeli GVK Mad:23/8

31- YEMEK BEDELİ (GVK Md. 23/8) (TL)

2003 Yılı İçin: 6.000.000.- 2004 Yılı İçin: 7.000.000.- 2005 Yılı İçin: 7.50
2006 Yılı İçin: 8.25 2007 Yılı İçin: 8,80 2008 Yılı İçin: 9,00
2009 Yılı İçin: 10,00 2010 Yılı için    10.00 2011 Yılı için    10,70
2012 Yılı için    11,70 2013 Yılı için 12  

 

 

Ek Mali Tablo Düzenleme Hadleri

30- EK MALİ TAB.DÜZEN.ZORUNDA OLANLAR

Yıllar Aktif Toplamı Net Satışlar Toplamı
2004 6.265.200 TL           veya 13.922.700 TL ’yi aşan 2005 yılında
2005 6.879.200 TL           veya 15.287.100 TL ’yi aşan 2006 yılında
2006 7.415.800 TL           veya 16.479.500 TL ’yi aşan 2007 yılında
2007 7.949.700 TL           veya 17.666.000 TL ’yi aşan 2008 yılında
2008 8.903.700 TL           veya 19.785.900 TL ’yi aşan 2009 yılında
2009 9.099.600 TL  veya 20.221.200 TL‘yi aşan 2010 yılında
2010 9.800.300 TL veya 21.778.200 TL‘yi aşan 2011 yılında
2011 10.805,800 TL veya 24.012.600 TL‘yi aşan 2012 yılında
2012 11.648.700 TL veya 28.885.600 TL‘yi aşan 2013 yılında

Temel mali tablo yanı sıra ek mali tablo düzenlemek zorundadır.

 

2013 yılı Yeminli Mali Müşavir YMM Tasdik Raporu hadleri

29- 1.1.2013 İTİBARİ İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE       TASDİK RAPORU DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN HADLER       (37 sıra no.lu Tebliğ %7,80 ile  artırılan)

1- İhracat ve ihraç kaydıyla tecil-terkin, uluslararası  taşımacılık hizmetleri, petrol arama, teşvik belgeli yatırımlarda, diplomatik istisnalarla ilgili işlemlerde: 392.000 TL
2- KVK md.5’de yer alan vergi dışı tutarlar ile kurum  kazancından indirilen gelirlere ilişkin işlemlerde: 204.000 TL
3- Bavul ticareti ve yolcu beraberi eşya ihracatı ile ilgili işlemlerde 102.000 TL
4- Karşıt inceleme zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan belgelerde: 20.000 TL

 

Beyannamelerin İmzalatılmasının Üst Sınırı

 

 

27- BEYANNAMELERİN IMZALATILMASININ ÜST SINIRI

2012 Yılı Aktif Toplamı 5.580.000 TL
Net satışlar Toplamı 11.156.000 TL
– Bu hadlerden her hangi birinin aşılması beyannamelerin imzamecburiyetini ortadan kaldırmaktadır. Yeminli mali müşavirlerin tasdiki için herhangi bir koşul yoktur.  

 

28- İMZALATMA KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR (2013 yılında)

3568 sk. göre çıkarılan 4 No.lu Tb. B bölümü ve %7,80’le artırılan
1- İkinci Sınıf tacirlerden  
a) Alım satım ve imalatta 186.000 TL
b) Diğerlerinde gayri safi hasılat 93.000 TL
Zirai kazancını İşletme Defterine göre tutanlarda 186.000 TL
3- Serbest Meslek Kazançlarında 130.000 TL
4- Hadlere bakılmaksızın noterler  

 

escort bayanistanbul escortescort bayan