Özel Tüketim Vergisi Oranları ve Tapu Harçları Yeniden Belirlenmesi

Karar Sayısı : 2012/3735

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 20/9/2012 tarihli ve 1007 sayılı yazısı üzerine, BakanlarKurulu’nca 20/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

20/9/2012 TARİHLİ VE 2012/3735
SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Amaç ve kapsam

 

MADDE 1- Bu Kararın amacı; 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan bazı mallarda uygulanan özel tüketim vergisi oranlan, maktu ve asgari maktu vergi tutarlarının yeniden tespiti ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifesinin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20 numaralı fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden alman tapu harçlarının yeniden belirlenmesidir. Dayanak

MADDE 2- Bu Karar, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci ve 12 nci maddeleri ile 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

(I) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi
(Hafif yağlar ve müstahzarları)
2710.11.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 0 Kilogram
(Yalnız nafta)
2710.11.31.00.00 Uçak benzini 0 Litre
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
2710.11.41.00.00 Oktanı (RON) 95’den az olanlar 2,1500 Litre
(Kurşunsuz normal benzin)
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
2710.11.45.00.11 Kurşunsuz benzin 95 oktan 2,1765 Litre
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
2710.11.45.00.12 Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan 2,1765 Litre
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)
2710.11.45.00.19 Diğerleri 2,1765 Litre
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
2710.11.49.00.11 Kurşunsuz benzin 98 oktan 2,2985 Litre
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
2710.11.49.00.19 Diğerleri 2,2985 Litre
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
2710.11.51.00.00 Oktanı (RON) 98’den az olanlar 2,1800 Litre
(Kurşunlu normal benzin)
(Kurşunlu süper benzin)
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
2710.11.59.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar 2,1800 Litre
(Kurşunlu süper benzin)
2710.11.70.00.00 Benzin tipi jet yakıtı 0 Litre
2710.19.21.00.00 Jet yakıtı (Kerosen) 0 Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçmeyenler)
2710.19.41.00.11 Motorin 1,5945 Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçmeyenler)
2710.19.41.00.13 Kırsal Motorin 1,5945 Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçmeyenler)
2710.19.41.00.29 Diğerleri 1,5945 Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.12 Kırsal Motorin 1,5245 Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oram % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.13 Deniz motorini (DMX) 1,5245 Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.14 Deniz motorini (DMA) 1,5245 Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oram % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.15 Deniz motorini (DMB) 1,5245 Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.16 Deniz motorini (DMC) 1,5245 Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)
2710.19.45.00.29 Diğerleri 1,5245 Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)
2710.19.49.00.13 Deniz motorini (DMX) 1,5245 Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)
2710.19.49.00.14 Deniz motorini (DMA) 1,5245 Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)
2710.19.49.00.15 Deniz motorini (DMB) 1,5245 Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)
2710.19.49.00.16 Deniz motorini (DMC) 1,5245 Litre
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler)
2710.19.49.00.18 Diğerleri 1,5245 Litre
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 ‘i geçmeyenler)
2710.19.61.00.11 Fuel oil 3 0,2370 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 ‘i geçmeyenler)
2710.19.61.00.12 Denizcilik yakıtı (RMA-30) 0,2370 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçmeyenler)
2710.19.61.00.13 Denizcilik yakıtı (RMB-30) 0,2370 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçmeyenler)
2710.19.61.00.14 Denizcilik yakıtı (RMD-80) 0,2370 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçmeyenler)
2710.19.61.00.15 Denizcilik yakıtı (RME-180) 0,2370 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçmeyenler)
2710.19.61.00.16 Denizcilik yakıtı (RMF-180) 0,2370 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçmeyenler)
2710.19.61.00.17 Denizcilik yakıtı (RMG-380) 0,2370 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçmeyenler)
2710.19.61.00.18 Denizcilik yakıtı (RMH-380) 0,2370 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 ‘i geçmeyenler)
2710.19.61.00.21 Denizcilik yakıtı (RMK-380) 0,2370 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçmeyenler)
2710.19.61.00.22 Denizcilik yakıtı (RMH-700) 0,2370 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 ‘i geçmeyenler)
2710.19.61.00.23 Denizcilik yakıtı (RMK-700) 0,2370 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 ‘i geçmeyenler)
2710.19.61.00.29 Diğerleri 0,2370 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)
2710.19.63.00.11 Fuel oil 4 (Kalorifer yakıtı) 0,4760 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)
2710.19.63.00.12 Denizcilik yakıtı (RMA-30) 0,4760 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)
2710.19.63.00.13 Denizcilik yakıtı (RMB-30) 0,4760 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)
2710.19.63.00.14 Denizcilik yakıtı (RMD-80) 0,4760 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)
2710.19.63.00.15 Denizcilik yakıtı (RME-180) 0,4760 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)
2710.19.63.00.16 Denizcilik yakıtı (RMF-180) 0,4760 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 ‘i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)
2710.19.63.00.17 Denizcilik yakıtı (RMG-380) 0,4760 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)
2710.19.63.00.18 Denizcilik yakıtı (RMH-380) 0,4760 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 ‘i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)
2710.19.63.00.21 Denizcilik yakıtı (RMK-380) 0,4760 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1 ‘i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)
2710.19.63.00.22 Denizcilik yakıtı (RMH-700) 0,4760 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)
2710.19.63.00.23 Denizcilik yakıtı (RMK-700) 0,4760 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % l’i geçen fakat % 2’yi geçmeyenler)
2710.19.63.00.29 Diğerleri 0,4760 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)
2710.19.65.00.11 Fuel oil 5 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)
2710.19.65.00.12 Denizcilik yakıtı (RMA-30) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)
2710.19.65.00.13 Denizcilik yakıtı (RMB-30) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)
2710.19.65.00.14 Denizcilik yakıtı (RMD-80) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)
2710.19.65.00.15 Denizcilik yakıtı (RME-180)                                       0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)
2710.19.65.00.16 Denizcilik yakıtı (RMF-180) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)
2710.19.65.00.17 Denizcilik yakıtı (RMG-380) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)
2710.19.65.00.18 Denizcilik yakıtı (RMH-380) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)
2710.19.65.00.21 Denizcilik yakıtı (RMK-380) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)
2710.19.65.00.22 Denizcilik yakıtı (RMH-700) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)
2710.19.65.00.23 Denizcilik yakıtı (RMK-700) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler)
2710.19.65.00.29 Diğerleri 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)
2710.19.69.00.11 Fuel oil 6 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)
2710.19.69.00.12 Denizcilik yakıtı (RMA-30) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)
2710.19.69.00.13 Denizcilik yakıtı (RMB-30) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)
2710.19.69.00.14 Denizcilik yakıtı (RMD-80) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)
2710.19.69.00.15 Denizcilik yakıtı (RME-180) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)
2710.19.69.00.16 Denizcilik yakıtı (RMF-180) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)
2710.19.69.00.17 Denizcilik yakıtı (RMG-380) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)
2710.19.69.00.18 Denizcilik yakıtı (RMH-380) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)
2710.19.69.00.21 Denizcilik yakıtı (RMK-380) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)
2710.19.69.00.22 Denizcilik yakıtı (RMH-700) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)
2710.19.69.00.23 Denizcilik yakıtı (RMK-700) 0,2240 Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler)
2710.19.69.00.99 Diğerleri 0,2240 Kilogram
27.11 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar(2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13;

2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11

ve 2711.29.00.00.12 hariç)

0 Kilogram
(Sıvılaştırılmış)
2711.11.00.00.00 Doğal gaz
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar 0,8599 Standart Metreküp
Diğerleri 0,0230 Standart Metreküp
(Sıvılaştırılmış)
2711.12 Propan 1,4940 Kilogram
(Sıvılaştırılmış)
2711.13 Bütan 1,4940 Kilogram
2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz) 1,5780 Kilogram
Diğerleri 1,2100 Kilogram
(Gaz halinde)
2711.21.00.00.00 Doğal gaz
Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar 0,8599 Standart Metreküp
Diğerleri 0,0230 Standart Metreküp
(Gaz halinde)
2711.29.00.00.11 Propan 1,4940 Kilogram
(Gaz halinde)
2711.29.00.00.12 Bütan 1,4940 Kilogram
27.13 Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları 0 Kilogram
(2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç)
(Petrol koku)
2713.11.00.00.00 Kalsine edilmemiş 0 Kilogram
(Petrol koku)
2713.12.00.00.00 Kalsine edilmiş 0 Kilogram
(Petrol bitümeni)
2713.20.00.00.19 Diğerleri 0 Kilogram
2713.90 Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları 0 Kilogram
(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)
2715.00.00.00.00 Esasını tabii asfalt, tabii bitiinıen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar 0 Kilogram
3824.90.97.90.54 Oto Biodizel 1,1209 Litre
3824.90.97.90.55 Yakıt Biodizel 1,1209 Litre
(B) CETVELİ
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Birimi
2707.10 Benzol (Benzen) 2,2985 Kilogram
2707.20 Toluol (Toluen) 2,2985 Kilogram
2707.50.90.00.11 Solvent nafta 2,2985 Kilogram
(Çözücü nafta)
2710.11.21.00.00 White spirit 2,2985 Kilogram
2710.11.25.00.00 Diğerleri 2,2985 Kilogram
2710.11.90.00.11 Diğer solventler 2,2985 Kilogram
(Çözücüler) (Petrol eteri)
2710.11.90.00.19 Diğerleri 2,2985 Kilogram
(Petrol eteri)
2710.19.29.00.00 Diğerleri 2,2985 Kilogram
(Petrol eteri)
2901.10.00.90.11 Hekzan 2,2985 Kilogram
2901.10.00.90.12 Heptan 2,2985 Kilogram
2901.10.00.90.13 Pentan 2,2985 Kilogram
2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol) 2,2985 Kilogram
2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol) 2,2985 Kilogram
2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 2,2985 Kilogram
(Petrol yağlan veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler)
3811.21.00.10.00 Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar 2,2985 Kilogram
(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyenler)
3811.29.00.10.00 Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar 2,2985 Kilogram
3811.90.00.10.12 Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar 2,2985 Kilogram
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yeralmayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar
3814.00.90 Diğerleri 0,7390 Kilogram
(Esası bütil asetat olanlar hariç)
3824.90.40.00.00 Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler 0,7390 Kilogram
(Yağlama yağlan; diğer yağlar)
2710.19.71.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 1,3007 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar 1,3007 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.81.00.00 Motor yağlan, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları 1,3007 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar 1,3007 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.85.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafin 1,3007 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.87.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağları 1,3007 Kilogram
(Yağlama yağlan; diğer yağlar)
2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar 1,3007 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar 1,3007 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.25 Diğer madeni yağlar 1,3007 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.21 Spindle oil 1,3007 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.22 Light neutral 1,3007 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.23 Heavy neutral 1,3007 Kilogram
(Yağlama yağlan; diğer yağlar)
2710.19.99.00.24 Bright stock 1,3007 Kilogram
(Yağlama yağlan; diğer yağlar
2710.19.99.00.98 Diğerleri 1,3007 Kilogram
(Yalnız baz yağlar)
2710.19.25.00.11 Gazyağı 0,9367 Litre
2710.19.25.00.19 Diğerleri 0,9367 Litre
(Yağlama müstahzarları)
3403.11.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar 1,300.7 Kilogram
(Yağlama müstahzarları)
3403.19.10.00.00 Esas madde olarak kabul edilmemekşartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilenyağları içerenler 1,3007 Kilogram
(Yağlama müstahzarları)
3403.19.90.00.00 Diğerleri 1,3007 Kilogram
(Yağlama müstahzarları)
3403.91.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar 1,3007 Kilogram
(Yağlama müstahzarları)
3403.99.00.00.00 Diğerleri 1,3007 Kilogram

MADDE 4- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki “87.03” G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyenler” için uygulanan %37 vergi oranı %40 olarak yeniden tespit edilmiştir.

MADDE 5- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

(III) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ
G.T.İ.P. NO Mal İsmi VergiOranı

(%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)
2202.10.00.00.13 Kolalı Gazozlar 25
2203.00 Malttan üretilen biralar 63 0,62
22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)(2204,10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç) 0 3,44
2204.10 Köpüklü şaraplar 0 23,19
22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya    kokulu    maddelerle    aromalandırılmış)(2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) 0 31,81
2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar 0 25,25
2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde    belirtilmeyen    veya    yer    almayan fermente   edilmiş   içeceklerin   karışımları   ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları 0 3,44
2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22’den fazla olanlar 0 102,12
2207.20 Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç) 0 102,12
22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle  %  80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş  etil  alkol hariç, (2208.20;  2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] 0 102,12
2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler 0 97,16
2208.50 Cin ve Geneva 0 81,3
2208.60 Votka (2208.60.91.00.00,2208.60.99.00.00 hariç) 0 81,3
2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) 0 102,12
2208.60.99.00.00 Muhtevası   2  litreyi   geçen   kaplarda   olanlar(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar) 0 102,12
2208.70 Likörler 0 102,12
2208.90 Diğerleri    (2208.90.48.00.11,    2208.90.71.00.11 hariç) 0 102,12
2208.90.48.00.11 Rakı(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) .0 77
2208.90.71.00.11 Rakı(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) 0 77

MADDE 6- 492 sayılı Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifesinin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20 numaralı fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 16,5” nispetinde alınan tapu harçları “binde 20” olarak yeniden belirlenmiştir.

MADDE 7- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir