Ocak 2013 Beyan ve Yükümlülükler

SON ÖDEME GÜNÜ

OCAK 2013  BEYAN
VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

07 Ocak

1-      Aralık dönemi çeklere ait değerli kağıtlar vergisi bildirimi ve ödenmesi

10 Ocak

1-      16-31 Aralık dönemi I sayılı listedeki ürünlere ait özel tüketim  vergisinin beyanı ve ödenmesi

15 Ocak

1-      Aralık dönemi  II sayılı listedeki tescile tabi olmayan araçlar ile  III ve IV sayılı listedeki ürünlere ait ÖTV’nin beyanı ve ödenmesi

2-      Aralık dönemine ait gider vergilerinin (BSMV) beyanı    ve ödenmesi

3-      Aralık  dönemi özel iletişim vergisi beyanı ve ödenmesi

21 Ocak

1-İlan ve reklam vergisinin beyanı ve ödenmesi

23 Ocak

1-      Aralık dönemine ait gelir ve kurumlar vergisi stopajının beyanı

2-      Aralık dönemine ait muhtasar beyannamesinin verilmesi

3-      Aralık dönemine ait damga vergisinin beyanı

4-      Aralık dönemi aylık prim ve hizmet belgelerinin kuruma verilmesi

24 Ocak

1-Aralık  dönemine ait katma değer vergisinin beyanı

25 Ocak

1-15 Ocak dönemi I sayılı listedeki ürünlere ait özel tüketim  vergisinin beyanı ve ödenmesi

28 Ocak

1-      Aralık dönemine ait gelir ve kurumlar vergisi stopajının ödenmesi

2-      Aralık  dönemine ait katma değer vergisinin  ödenmesi

3-      Aralık dönemine ait damga vergisinin ödenmesi

4- Aralık dönemine ait muhtasar beyannamesinde tahakkuk edilen  vergilerin ödenmesi

31 Ocak

1-      Motorlu taşıtlar vergisi 1. taksit ödemesi

2-      Aralık ayına ait 4/a-b  kapsamındaki  primlerin ödenmesi

3-     Aralık ayına ait Form (Ba) ve (Bs)’nin verilmesi (VUK Teb.396)

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 24 Ocak’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 28 Ocak çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu Tablo, Beyan ve Yükümlülükler Listesinin tamamını içermemektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir