Müşteri Bilgileri Bildirimine Tepkiler

Mersin SMMMO Muhasebeci ve mali müşavirler, Bu ay sonunda verilmesi gereken Mükellef Bilgi Bildirimi formunun süresinin yeterli olmadığını açıklayarak, oda önünde halay çekip, TURMOB un meslek  ruhsatını yaktılar. Mersin SMMMO binası önünde toplanan üyelere, CHP Mersin İl Başkanı Yılmaz Şanlı’da destek verdi. SMMMO üyeleri burada müzik eşliğinde bir süre halay çektiler. Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin SMMMO Başkanı Dursun Göktaş, mükellef bilgi bildirim süresinin 31 Mayıs’ta bitmesinin sağlıklı düzenlenmesi için yeterli olmayacağını savundu. Mükellef bildiriminin ya kaldırılması gerektiğini, kaldırılamıyorsa da sürenin uzatılmasının daha sağlıklı olacağını söyleyen Göktaş, “Ayrıca her ay muhtasar beyanname ekinde sayısı yüzleri geçen stopaj yapılan fatura, müstahsil makbuzu, gider makbuzu, serbest meslek makbuzu bilgileri istenmesi mantığı meslektaşlarımıza yüklenen angarya değil de başka nedir?” dedi. Yetkilileri Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 148. ve 149. maddelerine dayanılarak keyfi bilgi istenmesi ile 355. maddeye dayanılarak ceza verilmesine son vermeye davet eden Göktaş, şöyle devam etti: “Bu konu VUK’un ‘Bilgi Verme’ başlığını taşıyan 148. ve 149. maddelerine dayandırılmaktadır. 413 sayılı tebliğ ekinde düzenlenen ‘Mükellef Bilgileri Bildirimi’ formu ile istenen bilgilerin bir çoğu diğer beyan ve bildirimlerde bulunmasına rağmen yeni bir bildiri ili ayrıca istemek, bahsi geçen yasal dayanağın sınırsız ve keyfi olarak kullanıldığına delalet etmektedir.” Kurumların muhasebeci ve mali müşavirlerin bilgisine ihtiyaç duymalarını önemsediklerini belirten Göktaş, “Ancak muhasebeci ve mali müşavirler mart, nisan, mayıs aylarında onlarca beyan ve bildirimin yanında yıllık beyan bildirimi, kesin mizan bildirimi, imzaladığımız beyannamelerin üstüne birde mükellef bilgi bildirimi eklenmesi meslektaşlarımızın sabrını taşırmıştır” diye konuştu. Mersin SMMMO üyeleri basın açıklamasın ardından TÜRMOB’un kendilerine verdiği ruhsatı yakarak tepkilerini ortaya koydular.

Bir eleştiride ben yapayım. Büroda çalışan personel müşteri bildirimi forumlarını GİB internet sitesine girişte tek şifre kabul etmektedir. Personel oturmakta diğer kişinin işleminin bitmesini beklemektedir. Bir büroda ne kadar personel çalışıyorsa her büroya o kadar şifre tahsis edilmelidir. Bu artık mecburi hale gelmiştir. Muhasebecilere devamlı angarya yükleyeceğinize, birazda kendi sisteminizi gözden geçirmeniz gerekir. Ne demek tek şifre kaçıncı asırdayız. Hem 31 Mayıs 2012 son gün diyorsun hemde tek şifreyle idare edin diyorsun. Nasıl yetiştirecez bu büyük sorunu bir an önce halletmeniz gerekir diye düşünüyorum. Mükellef bilgileri bildirim formunu alıyorsun, Muhtasar beyannamelere bir sürü gereksiz bilgileri istemenizdeki amaç nedir? Nasılsa muhasebeci kölelerimiz var diyemi düşünüyorsunuz. Muhasebecilere bu tür angaryalarınızı bedava yaptırırken muhasebecilere bu özel angaryalarınızı yaptırmak için ücret ödemeyi ne zaman düşüneceksiniz. Muhasebeciler kamu personelimi? Sayın Maliye Bakanı Allaha inanıyorsan, Allahtan biraz korkuyorsan bu söylediklerimizi dikkate alman gerekir. Yoksa muhasebecilerden aldığınız ahlarla iki yakanız bir araya gelmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir