Mükellef Bilgileri Bildirim Süresi Uzatılacakmı

Bilindiği üzere 20 Ocak 2012 tarihli ve 28179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Mükellef Bilgileri Bildiriminin, elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bu bildirimlerin 31-05-2012  saat 24:00 a kadar elektronik ortamdan verilmemesi halinde idari para cezaları kesileceği malumunuzdur. Mükellef bilgilerinin bildiriminin çok büyük bir bölümü Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir meslektaşlarım tarafından ücreti mukabilinde yapılacağından. Katma Değer Vergisi beyannamelerinin bitirişiyle hemen bu konuya odaklanılmıştır.

Ancak ilgili tebliğe göre istenilen bilgilerin kapsamı çok olduğundan bu kadar kısa süre içinde bunların derlenip toparlanması ve elektronik ortamdan verilmesi oldukça zahmetli bir iş olup, Hala daha bilgilerin büyük kısmını iletmeyen mükelleflerin bulunduğuda göz önünde bulundurulduğunda,  bu sürenin yetersiz olduğu görülmektedir.

En az bir ay uzatılması gerekir. Uzatmayla ilgili açıklamayıda her zaman olduğu gibi son günlere bırakmak, sistemin sık sık kilitlenmesinden dolayı sıkıntılara neden olabilir.

Genel görüşler uzatılması gerktiği yönündedir, Ama bu tür açıklamaların son günlerde yapıldığı gerçeğide ortadayken bir an önce uzatma ihtimalini göz önünde bulundurmadan bilgileri aktarmak gerekir diye düşünüyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir