Mükellef Bilgileri Bildirim Formu Süresi 29 Haziran 2012 Tarihine Uzatıldı

Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin 53 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı.      30-05-12 10:54

28.05.2012 tarih ve 53 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 31 Mayıs 2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2011 dönemine ilişkin Mükellef Bilgileri Bildiriminin verilme süresinin 29.06.2012 günü saat 24:00’e kadar uzatılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

31.05.2012 tarihine kadar verilmesi gereken Mükellef Bilgileri Bildiriminin verilme süresinin uzatılmasına dair açıklama.

 

Tarih   28/05/2012

 

Sayı   VUK – 53 / 2012- 3 / Mükellef Bilgileri Bildirimi – 01

 

Kapsam

T.C.   MALİYE BAKANLIĞI   Gelir İdaresi Başkanlığı       VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 53

Konusu:

31.05.2012 tarihine kadar verilmesi gereken Mükellef Bilgileri Bildiriminin verilme süresinin uzatılmasına dair açıklama.

Tarihi:

28.05.2012

Sayısı :  VUK – 53 / 2012- 3 / Mükellef Bilgileri Bildirimi – 01

İlgili maddeler:

213 Sayılı VUK Mükerrer 28 ve Mükerrer 257’nci maddesi.

1- Giriş:   413 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca alınan Mükellef Bilgileri Bildiriminin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.   2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması:   Bilindiği üzere, 413 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; bildirim verme süresinin başladığı gün olan 1 Nisan tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dâhil) tüm kurumlar vergisi mükellefleri ile kazancı basit usulde tespit edilenler hariç ticari kazanç, zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükelleflerince merkez ve her bir şube için ayrı ayrı verilmesi zorunlu olan bildirimin 31 Mayıs günü akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle verilebileceği açıklanmıştı.   Ancak, yoğun iş yükü nedeniyle meslek odaları, meslek mensupları ve mükelleflerin taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda; Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 31 Mayıs 2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2011 dönemine ilişkin Mükellef Bilgileri Bildiriminin verilme süresi 29.06.2012 günü saat 24:00’e kadar uzatılmıştır.   3- Sonuç:   Buna göre, 2011 dönemine ilişkin Mükellef Bilgileri Bildirimi 29.06.2012 günü saat 24:00’e kadar verilebilecektir.   Duyurulur.        Mehmet ŞİMŞEK           Maliye Bakanı

—————-

Nihayet Geçte Olsa Beklenen Açıklama Geldi. Keşke bir kaç gün önceden duyurulsaydı bilgiler daha sağlıklı intikal ettiririlirdi. Çok fazla sıkıştırmak hatalara neden olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir