MART 2012 VERGİ TAKVİMİ

 MART 2012 VERGİ TAKVİMİ

9 Mart 2012

OO16-29 Şubat 2012 Dönemine Ait Noterlerce

Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

12 Mart 2012

OO16-29 Şubat 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim

Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Mart 2012

OOŞubat 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel

Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

OOŞubat 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim

ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

OOŞubat 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin

(Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

OOŞubat 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

OOŞubat 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

OOŞubat 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Mart 2012

OOŞubat 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

OOŞubat 2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

OOŞubat 2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim FormuİDARESİ
OOŞubat 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

OOŞubat 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve

İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

OOŞubat 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

OOŞubat 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

OOŞubat 2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile
Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence
Vergisinin Ödemesi

OOŞubat 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

OOŞubat 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Mart 2012

OOŞubat 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan

Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

OOŞubat 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli

Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

26 Mart 2012

OO2011 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

OOGVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi

OOŞubat 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

OOŞubat 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan

Tevkifatların Ödemesi

OOŞubat 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli

Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

OO1-15 Mart 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim

Vergisi Beyanı ve Ödemesi

OO1-15 Mart 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz
Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin
Verilmesi ve Ödenmesi

Penis pompası siparişi yapmak için tıklayınız.
Mastürbatör ürünleri için tıklayınız.
Fantazi giyim için tıklayınız.
Şişme mankenler için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir