Kooperatifler Defter Kapanış Tasdik Ne zaman?

Kooperatiflerin Defter Kapanış Tasdik Zamanı

Bilindiği üzere Kooperatiflerin Defter kapanış tasdiklerene ilişkin net bir bilgi olmaması meslektaşlarımızı arayışa itmişti. Bu yazıya rağmen kooperatiflerin ana sözleşmelerinde defterlerin kapanış onayına ilişkin maddeler ne derece bağlayıcıdır takdirlerinize bırakıyorum.

TURMOB UN YAZISI:

Ankara, 30/01/2013

Sayı : 2013/00547

Konu : Kooperatiflerin Karar Defteri ve Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikleri YMM VE SMMM ODASI BAŞKANLIKLARIMA

Birliğimize intikal eden başvurulardan kooperatiflerce tutulan defterlerin kapanış tasdiklerinin ne zaman yapılacağı konusunda tereddüt yaşandığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 89 maddesinde kooperatiflerin tutacağı defterler ve usulleri belirtilmiş olup, sözkonusu madde aşağıdadır.

Madde 89 – Kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin muhasebe usulleri ve mecbur olarak tutacakları defterler Ticaret Bakanlığınca belirtilebilir.

Vergi Usui Kanununun bu hususlarla ilgili hükümleri saklıdır.

Kooperatiflerin de tutacağı defterler ve tasdik zamanlan diğer Ticari Şirketler gibi Türk Ticaret Kanunu’nun 64 maddesi hükümlerine tabi olup kooperatiflerin Karar defteri ve yevmiye defterinin kapanış tasdikleri 31.03.2013 tarihine kadar yapılacaktır.

Bu hususun odanız ınternet sitesi kanalıyla üyelerinize duyurulması yararlı olacaktır

Ymm Nail SANLİ Genel Başkan

bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir