KDV Tevkifat Uygulaması ve İade Talebi

İstanbul SMMM odasından yapılan açıklama.

Değerli Üyemiz, 30/ Nisan/ 2012

KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ ile 37 adet Tebliğin tevkifata ilişkin bölümleri yürürlükten kaldırılarak, tevkifat uygulamasının usul ve esasları tek tebliğde toplanmıştır.

Yeni Genel Tebliği 01/MAYIS/ 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

KDV tevkifatı uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar (Satanlar) tarafından değil bu işlemlere muhatap olanlar tarafından (Alanlar) kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.

Tam Tevkifat” işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesi;

Kısmi Tevkifat” ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir.

Genel tebliğ ile tevkifat oranları değiştirilmiş olup, bazı mal ve hizmetlerde tevkifat getirilmiş, bazı işlemlerde tevkifat kaldırılmıştır.

Tevkifat (2) Nolu KDV Beyannamesi ile beyan edilip, ödenecektir. Tevkifat uygulayan alıcının KDV mükellefiyetinin bulunması ve tevkifat uyguladığı teslim veya hizmeti indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde, sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar, beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken (1) No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.

Öceki tebliğer ile tevkifat uygulanan bazıişemlerde KDV Tevkifatıkaldıımışı Bu işemler;

Büü ve küçübaşhayvanları etlerinin teslimlerinde tevkifat 01/05/2012 tarihinden itibaren kaldıımışı.

Akaryakı iş ile devamlıolarak uğaşayanlardan (mutad depo kapsamıda yurt dışıdan akaryakı getirip satanlardan) akaryakı alımasıişeminde tevkifat 01/05/2012 tarihinden itibaren kaldıımışı.

Öceki tebliğerde tereddülüolan bazıişemlere açılı getirilmişir.

KDV müellefiyeti bulunmayan apartman yöetimlerine verilen öel güenlik hizmetlerinde ya da KDV müellefiyeti bulunmayan konut yapıkooperatiflerine verilen yapıdenetim hizmetlerinde tevkifat uygulanmayacaktı.

Okul Aile Birlikleri ve Sağı Bakanlığıa bağıAile hekimliğ kurumlarıtevkifat kapsamıda değldir.

Tevkifat İe İgili Fatura ve Serbest Meslek Makbuzu Aşğıaki Şkilde Düenlenecektir.

Önek:

KDV hariç10.000.-TL tutarıdaki %18 oranıda KDV’ye tabi bir işem 5/10 oranıda KDV tevkifatıa tabidir. Bu işeme ait fatura aşğıaki şkilde düenlenecektir. İşem Bedeli : 10.000.-
Hesaplanan KDV : 1.800 .-
Tevkifat Oranı: 5/10
Alııtarafıdan Tevkif Edilecek KDV : 900.-
Tevkifat Dahil Toplam Tutar : 11.800 .-
Tevkifat HariçToplam Tutar : 10.900.-
Yalnı Onbindokuzyü Tük Lirasıı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir