Kanun

Türk Vergi Mevzuatı çok geniş bir içeriğe sahiptir. Bu bölümde önümüzdeki dönemler içinde çıkmış ve çıkacak olan, Kanun Tüzük ve Yönetmelikler menülere eklenecektir. http://www.vergimevzuati.org/temel-kanunlar