Kamu Gözetim Muhasebe Denetim Standartları Kurumu Başkanın açıklaması

KGMDSK websitesinden Bağımsız Denetçilerin Yetkilendirilmesine İlişkin Duyuru yapmış olup,

Bağımsız Denetçilerin yetkilendirilmesi ile ilgili eğitim ve sınav koşullarına ilişkin belirlemeler önümüzdeki günlerde kamuoyuna

duyurulacaktır açıklaması yapılmıştır.

Denetçilik düzenlemeleri için Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler KGMDSK nın yapacağı açıklamaları merakla beklemektedirler.

Enson Başkn Seyit Ahmet BAŞ ın Başın çıklaması aşağıdaki gibidir.

Kurumumuz (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) 26/09/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş olup, 26/11/2011 tarihli tezkere ile Maliye Bakanlığı’yla ilgilendirilmiştir. 

 

Bilindiği üzere “bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlama” yeni Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) işletmeler için zorunlu kılınmaktadır. Bu doğrultuda yeni TTK şirket murakıplığı sistemini kaldırarak bağımsız denetim sistemini getirmektedir. Yeni dönemde finansal tabloların hangi kaidelere göre oluşturulduğu, bu tabloların kimler tarafından ve nasıl denetleneceği hususları önem arz etmektedir. 660 sayılı KHK ile kurulan Kurumumuz bu üç konuda belirlemeleri yapacak tek otorite konumundadır. Bir başka ifadeyle, Kurumumuz muhasebe standartları, denetim standartları ve bağımsız denetçilerin yetkilendirilmesi ile gözetilmesi hususlarında tek yetkili merci olmuştur. Bu kapsamda, Kurumumuz ülkemiz açısından önemli bir kazanım olup, yeni TTK’nın etkin bir şekilde hayata geçirilmesine büyük katkı sağlayacaktır.

 

Genel olarak finansal raporlama standartları ve bağımsız denetimin amacı, ticari işlemlerin olabildiğince gerçek mahiyetleriyle kayıtlara alınmasını sağlamak ve bu kayıtları temel alarak oluşturulan finansal tablolar vasıtasıyla kullanıcılara doğru bilgi sunulmasını sağlamaktır. Yeni TTK ile öngörülen sisteme paralel olarak, 660 sayılı KHK çerçevesinde Kurumumuz, uluslararası standartlara uygun olarak finansal raporlama ve denetim standartlarını oluşturmayı, bağımsız denetçilerle denetim kuruluşlarını yetkilendirerek bağımsız denetimde uygulama birliğini sağlamayı, kamu gözetimi yapmak suretiyle denetim hizmetinin uluslararası kalite standartlarında verilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Kurumumuzun kuruluşuyla birlikte AB müzakere sürecinde, şirketler hukuku faslında da önemli bir ilerleme kaydedilmiştir. 660 Sayılı KHK ile AB’nin bağımsız denetime ilişkin müktesebatına uyum sağlanmıştır.

 

Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesinden sonra Kurumumuzun oluşturulmasına ilişkin 660 sayılı KHK ile verilen kararın ne derece isabetli olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Kurul, üyelerinin atanmalarını müteakip, kanunla kendisine verilen görevleri yürütebilmek amacıyla yapılanma çalışmalarına başlamıştır. Önümüzdeki dönem idari kapasiteyi ve mevzuatı oluşturma dönemi olacaktır. Bu geçiş süreci sonrasında Kurumumuzun görevlerini etkin bir şekilde yürüteceğine olan inancımızın tam olduğunu belirtir, saygılar sunarım.

 

 

                                                                                                                                                                                             Başkan

                                                                                                                                                                                       Seyit Ahmet BAŞ

Önümüdzedi günlerde KGMDSK nın yapacağı açıklamalar Deneçtiçi olmak isteyenlerin önünü daha iyi görmelerini sağlayacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir