İşverene ait iş yerinde geçen zamanların tespiti

 

mahkeme-karariYARGITAY 21. Hukuk Dairesi

E.No : 2010/7600 K.No : 2012/2773

Tarih :01.03.2012

• İŞVERENE AİT İŞ YERİNDE GEÇEN ZAMANLARIN TESPİTİ

• KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ

• GÖREVLİ MAHKEME

ÖZÜ: Bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar 506 sayılı Yasaya göre sigortalı sayılacağı gibi, yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları kurumca tespit edilemeyen sigortalıların çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile ispatlamaları halinde, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayılarının nazara alınacak ve bu kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar yetkili iş mahkemelerinde veya bu davalara bakmakla görevli mahkemelerde görülecektir.

Usta öğreticisi olan davalı 506 sayılı Yasaya tabi sigortalı olup, hizmet akdinin koşulları da oluştuğndan, açılan tespit davasına iş mahkemelerinde bakılmaktadır.

(5521 s. İMK m. 1/2-B, 101)

(506 s. SSK m. 2, 79, 134)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir