Gelir Vergisi Tevkifat Oranları

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- a) Telif Ödemelerinde (GVK md.18 için) (94/2-a) %17
b) Diger (Serbest Meslek Ödemelerinde)(94/2-b) %20
2- Kira Ödemelerinde (Vakiflar ve Kooperatifler dahil)(94/5-b,c) %20
3- Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonosu Faizleri (Geç.67/2’ye göre) % 10
4- Mevduat Faizlerinden (Geç.67/4’e göre) %15
5- Repo Kazançlarindan (Geç.67/4’e göre) % 15
6- Zirai Mahsul ve Hizmet Alimlarinda (Md.94/11)
a) Hayvanlar ve Mahsullerinden, (Borsaya tescilli olan) % 1
b) Disinda Kalanlar için % 2
Diger Zirai Mahsul Alimlarinda
a) Borsaya tescil Ettirilenler için % 2
b) Disinda Kalanlar için % 4
Zirai Faaliyet Kapsaminda ifa edilen Hizmetlerden
a) Orman Idaresine veya Orman Idaresine taahhütte
bulunan Kurumlara yapilan orman agaçlandirilmasi, bakimi, ürünlerin toplanmasi, tasinmasi ve benzeri hizmet ödemelerinde
% 2
b) Digerlerinde % 4

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir