Ekim 2012 Beyan ve Yükümlülükler

SON ÖDEME GÜNÜ

EKİM 2012 BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

08 Ekim

1- Eylül  Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

10 Ekim

1- 16 -30 Eylül  Dönemi  I sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin  Beyanı ve Ödenmesi

17 Ekim

1- Eylül Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

2- Eylül  Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3- Eylül  Dönemi  II sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar   ile III ve IV sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

22 Ekim

1-   İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

23 Ekim

1- Eylül  Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

2- Eylül Dönemine Ait Damga Vergisinin beyanı

3- Eylül Dönemine Ait  Muhtasar Beyannamesinin Beyanı (zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olan işverenler vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla (her ay yerine Ocak, Nisan,Temmuz ve Ekim aylarınının 23’üne kadar verebilirler)

4- Eylül Ayı 1 ila 30’u Arası Ücret  Alan Sigortalılar İçin Prim Belgelerinin Verilmesi

30 Ekim

1- Eylül  Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

2- 1-15 Ekim Dönemi I sayılı Listedeki Ürünlere Ait Özel Tüketim       Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3- Eylül  Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi

4- Eylül Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödenmesi

5- Eylül  Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödenmesi

6- Eylül Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinde Tahakkuk Eden      Vergilerin Ödenmesi

31 Ekim

1- Eylül Ayına Ait FORM (Ba) ve (Bs)’nin verilmesi (VUK Teb. 396)

2- Eylül Ayına Ait 4/a-b Kapsamındaki Primlerin Ödenmesi

3- Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları Aidatı 2. Taksit Ödemesi

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. örneğin KDV beyannamesi 24 Ekim’e kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 26 Ekim çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: bu tablo, beyan ve yükümlülükler listesinin tamamını içermemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir