Çırak ve Stajyer Öğrenci Ücretleri 2013 ikinci dönem

2- ÇIRAK VE STAJER ÖĞR. ÜCRETLERİ (01.07.2013 tarihinden itibaren) (3308/25)

a) Aday çırak ve çırağa yaşına uygun  asgari ücretin %30’u

16 Yaşından Büyükler İçin

306,45

16 Yaşından Küçükler İçin

263,25
b) Meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine

20 ve üzeri pers. çalış. iş yerlerinde Asg. üc. net tutarının         %30

     219,08

– 20’den az pers. çalış. iş yerlerinde Asg. üc. net tutarının  %15

    109,54

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir