Archive for Pratik Bilgiler

Vergi ve Prime Tabi Omayan Yardımlar

5- VERGİ VE PRİME TABİ OLMAYAN YARD. (01.01.2012) 657 sk. gereği (TL)

Yardımın Adı SSK’dan İstisna Tutar 657 sk. gereği (TL)
(*) a) Çocuk zammı: (G.V.K. açısından 0-6 yaş 72. ay dahil grub. çocuklar için bir kat artırımlı uygulanır) Aylık Asgari Ücretin %2’si

 

Aylık 17,90
b) Aile Yardımı:  (Katsayısı  2134) Aylık Asgari Ücretin %10’u Aylık 152,76
c) Yemek Yardımı: Günlük Asgari Ücretin %6’sı Günlük 11,70 TL
d) Evlenme ve Doğum Yardımı:  GVK md.25/5’te yazılı koşullarda
(*) 5944 s.Bütçe Kanunu 28/4 mad.göre G.V.K. yönünden çocuk sayısı sınırlaması kaldırılmıştır. Yür:15.01.2010)

İhbar Tazminatı

İHBAR TAZMİNATI (Is Kan.Md. 17)

a) Isi 6 Aydan Az Sürmüs Olan Isçi Için 2 Haftalik Ücret
b) Isi 6 Aydan 1,5 Yila Kadar Sürmüs Olan Isçi Için 4 Haftalik Ücret
c) Isi 1,5 Yildan 3 Yila Kadar Sürmüs Olan Isçi Için 6 Haftalik Ücret
d) Isi 3 Yildan Fazla Sürmüs Olan Isçi Için 8 Haftalik Ücret

Kıdem Tazminatı Tavanı ve Maaş Kat Sayısı

3- KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE MAAŞ KAT SAYISI

a) 01.01.2012-30.06.2012  arası (2012/1 sayılı kurul kararı)   2.917,26
Aylık Kats. (0,068835)
Taban Aylık Kats. . (0,92105)
Yan ödeme Kats (0,021827)
  b) 01.07.2012-31.12.2012  arası 3.033,87
Aylık Kats . (0,071589)
Taban Aylık Kats. (0,9575)
Yan ödeme Kats (0,0227)

Asgari Ücretin Net’i Brüt’ü ve İşverene Maliyeti

1- ASGARİ ÜCRETİN NET’İ BRÜT’Ü VE İŞVERENE MALİYETİ
(01.07.2012-31.12.2012)

16 Yaşından

Kapıcılar için

İşverene Maliyeti

Büyükler için Küçükler için 16 Yaşından Büyükler için 16 Yaşından Küçükler için

Brüt Ücret

940,50

805,50

940,50

940,50

805,50

SSK İşçi payı (%14)

131,67

112,77

131,67

18,90

SSK İşveren payı (%19.5)

183,40

157,07+26,33

İşsizlik Sig.İşçi Payı (%1)

9,41

8,06

9,41

1,35

İşsizlik Sig.İşveren Payı (%2)

18,81

16,11+2,70

Gelir Vergisi Matrahı

799,42

684,67

Gelir Vergisi (%15)

119,91

102,70

Damga Vergisi(binde 6,6)

6,21

5,32

-

Kesintiler Toplamı

267,20

576,65

141,08

Net

673,30

228,85

799,42

İşverene Toplam Maliyeti

1142,71

1027,96

 

Asgari Ücretin Net'i Brüt’ü ve İşverene Maliyeti

1- ASGARİ ÜCRETİN NET’İ BRÜT’Ü VE İŞVERENE MALİYETİ
(01.07.2012-31.12.2012)

16 Yaşından

Kapıcılar için

İşverene Maliyeti

Büyükler için Küçükler için 16 Yaşından Büyükler için 16 Yaşından Küçükler için

Brüt Ücret

940,50

805,50

940,50

940,50

805,50

SSK İşçi payı (%14)

131,67

112,77

131,67

18,90

SSK İşveren payı (%19.5)

183,40

157,07+26,33

İşsizlik Sig.İşçi Payı (%1)

9,41

8,06

9,41

1,35

İşsizlik Sig.İşveren Payı (%2)

18,81

16,11+2,70

Gelir Vergisi Matrahı

799,42

684,67

Gelir Vergisi (%15)

119,91

102,70

Damga Vergisi(binde 6,6)

6,21

5,32

-

Kesintiler Toplamı

267,20

576,65

141,08

Net

673,30

228,85

799,42

İşverene Toplam Maliyeti

1142,71

1027,96