escort malatya escort, konya escort Mevzuat | Siyami Özkan - Part 82

Archive for Mevzuat

Kamu Gözetim Muhasebe Denetim Standartları Kurumu Başkanın açıklaması

KGMDSK websitesinden Bağımsız Denetçilerin Yetkilendirilmesine İlişkin Duyuru yapmış olup,

Bağımsız Denetçilerin yetkilendirilmesi ile ilgili eğitim ve sınav koşullarına ilişkin belirlemeler önümüzdeki günlerde kamuoyuna

duyurulacaktır açıklaması yapılmıştır.

Denetçilik düzenlemeleri için Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler KGMDSK nın yapacağı açıklamaları merakla beklemektedirler.

Enson Başkn Seyit Ahmet BAŞ ın Başın çıklaması aşağıdaki gibidir.

Kurumumuz (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) 26/09/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş olup, 26/11/2011 tarihli tezkere ile Maliye Bakanlığı’yla ilgilendirilmiştir. 

 

Bilindiği üzere “bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlama” yeni Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) işletmeler için zorunlu kılınmaktadır. Bu doğrultuda yeni TTK şirket murakıplığı sistemini kaldırarak bağımsız denetim sistemini getirmektedir. Yeni dönemde finansal tabloların hangi kaidelere göre oluşturulduğu, bu tabloların kimler tarafından ve nasıl denetleneceği hususları önem arz etmektedir. 660 sayılı KHK ile kurulan Kurumumuz bu üç konuda belirlemeleri yapacak tek otorite konumundadır. Bir başka ifadeyle, Kurumumuz muhasebe standartları, denetim standartları ve bağımsız denetçilerin yetkilendirilmesi ile gözetilmesi hususlarında tek yetkili merci olmuştur. Bu kapsamda, Kurumumuz ülkemiz açısından önemli bir kazanım olup, yeni TTK’nın etkin bir şekilde hayata geçirilmesine büyük katkı sağlayacaktır.

 

Genel olarak finansal raporlama standartları ve bağımsız denetimin amacı, ticari işlemlerin olabildiğince gerçek mahiyetleriyle kayıtlara alınmasını sağlamak ve bu kayıtları temel alarak oluşturulan finansal tablolar vasıtasıyla kullanıcılara doğru bilgi sunulmasını sağlamaktır. Yeni TTK ile öngörülen sisteme paralel olarak, 660 sayılı KHK çerçevesinde Kurumumuz, uluslararası standartlara uygun olarak finansal raporlama ve denetim standartlarını oluşturmayı, bağımsız denetçilerle denetim kuruluşlarını yetkilendirerek bağımsız denetimde uygulama birliğini sağlamayı, kamu gözetimi yapmak suretiyle denetim hizmetinin uluslararası kalite standartlarında verilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Kurumumuzun kuruluşuyla birlikte AB müzakere sürecinde, şirketler hukuku faslında da önemli bir ilerleme kaydedilmiştir. 660 Sayılı KHK ile AB’nin bağımsız denetime ilişkin müktesebatına uyum sağlanmıştır.

 

Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesinden sonra Kurumumuzun oluşturulmasına ilişkin 660 sayılı KHK ile verilen kararın ne derece isabetli olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Kurul, üyelerinin atanmalarını müteakip, kanunla kendisine verilen görevleri yürütebilmek amacıyla yapılanma çalışmalarına başlamıştır. Önümüzdeki dönem idari kapasiteyi ve mevzuatı oluşturma dönemi olacaktır. Bu geçiş süreci sonrasında Kurumumuzun görevlerini etkin bir şekilde yürüteceğine olan inancımızın tam olduğunu belirtir, saygılar sunarım.

 

 

                                                                                                                                                                                             Başkan

                                                                                                                                                                                       Seyit Ahmet BAŞ

Önümüdzedi günlerde KGMDSK nın yapacağı açıklamalar Deneçtiçi olmak isteyenlerin önünü daha iyi görmelerini sağlayacaktır.

 

Türkçe FPS

Türkçe FPS Wolfteam Oyunu Joygame.com Sitesinde

 

Her insanın zevkleri birbirinden farklıdır. Bazı insanlar müzik dinlemekten hoşlanırken bazı insanlar da spor yapmaktan hoşlanır. Bazı insanlar film izlemekten hoşlanırken bazı insanlar da oyun oynamaktan hoşlanır. Fakat hem filmlerin hem müziklerin hem sporun hem de oyunların birçok türü vardır. Her oyun oynamayı seven insan aynı oyunu oynamaktan hoşlanmıyor. Bazı insanlar spor oyunlarını oynamayı seviyor bazı insanlar da strateji oyunlarını oynamayı seviyor. Strateji oyunları içinde en çok sevilen oyunlardan bir tanesi de wolfteam adlı oyundur. Wolfteam oyunu dünya üzerinde ve de ülkemizde milyonlarca oyuncusu bulunan oldukça geniş bir kitleye hitap etmeyi başarmış bir oyundur. Wolfteam oyunu çevrimiçi oyunlar arasında bulunan bir oyundur ve adından da anlaşıldığı üzere bir takım oyunudur. Oyun içinde iki takım bulunur ve bu iki takımında özellikleri birbirinden oldukça farklıdır. Fakat iki takımında amacı karşı takımı yok etmektir. Sitemiz olan joygame oyun sitesi içinde birçok oyunu bulabilirsiniz size sunduğumuz oyunlardan bir tanesi de wolfteam adlı oyundur. Sizde eğer ki Türkçe FPS Wolfteam Joygame.com sitesinde arıyorsanız sitemize girerek aradığınız Türkçe FPS Wolfteam Joygame.com sitesinde bulabilir ve indirme linkine ulaşabilirsiniz.

 

Sitemiz içinde yer alan tek oyun Wolfteam oyunu değildir. Eğer ki sitemize girerseniz Wolfteam oyunu haricinde daha birçok oyuna ulaşabilir ve bu oyunlar için size sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

Yeni Çek kanunu yürürlüğe girdi

6273 sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.

Karşılıksız çekte doğrudan hapis kalktı, 1500 mahkum tahliye olacak Meclis, Çek Yasası’nda yaptığı değişiklikle karşılıksız çek yazanlara hapis cezası getiren 27 yıllık uygulamayı kaldırdı. Çeki karşılıksız çıkanlar, alacaklının şikayeti halinde 10 yıl süreyle çek yazma yasağıyla karşılaşacak. Çek muhatapları, Merkez Bankası’ndan edinecekleri şifreyle “risk santralizasyon” merkezinden çek sahiplerinin güvenilirlik karnesini görebilecek. Meclis Genel Kurulu’nda dün kabul edilen yasayla, karşılıksız çek nedeniyle cezaevine giren 1500 kişi serbest bırakılacak. Yargıtay’daki 218 bin dosya ile savcılıklar ve yerel mahkemelerdeki 400 bin dosya da düşecek.
3 yıl şikayet süresi Yeni yasayla karşılıksız çekte adli nitelikteki yaptırım idari yaptırıma dönüştürüldü. Daha önce adli sicilde tutulan çek sicili Merkez Bankası’na geçecek. Daha önce karşılıksız her bir çekle ilgili 1500 güne kadar adli para cezası verilirken, şimdi savcı tarafından çek düzenleme ve açma yasağına uygulanacak. Bu yasak çek hamilinin 3 yıl içinde talep etmesi halinde getirilecek. Bonoda olduğu gibi alacaklı 3 yıl boyunca kıymetli evrak statüsüyle takibat yapabilecek, başkaca suç unsuru varsa suç duyurusunda bulunabilecek.
Karşılıksız çekin düzenlenmesi yoluyla dolandırıcılık, belgede sahtecilik veya başka bir suçun işlenmesi halinde de çek kullanma yasağı uygulanacak. Yasanın görüşmelerinde “Karşılıksız çek suretiyle menfaat sağlayacak kişilere dolandırıcılık fiilinden dolayı yaptırım sağlanacağı konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır” gerekçesi tutanaklara işletildi. Buna dayanılarak 1985 öncesinde olduğu gibi karşılıksız çek düzenleyenlere genel olarak dolandırıcılıktan işlem yapılıp yapılmayacağını yargıdaki uygulamalar gösterecek.
10 yıl sonra silinecek Karşılıksız bedelin faiziyle ödenmesi durumunda çek yasağı kaldırılacak, bu durum Merkez Bankası’na bildirilecek. Şikayetçinin savcılığa gidip talebini geri alınması halinde de yasak kalkacak. Yasak, üzerinden 10 yıl geçmesi halinde Merkez Bankası’nca doğrudan silinecek. Çek defterinin her bir yaprağına, çekin basıldığı tarih yazılacak. Çekin, baskı tarihinden itibaren 5 yıl içinde ibraz edilmemesi halinde bankanın sorumluluğu kalkacak.
Bankalara ilave sorumluluk Bankaların karşılıksız çek keşide edilmesindeki sorumluluğu artırıldı. Muhatap banka, her çek yaprağı için, karşılığının bulunmaması halinde; çek bedeli 10 bin lira ya da üzerinde ise 10 bin lira, çek bedeli bin liranın altında ise çek bedelini ödemekle yükümlü olacak. Baskı tarihi yer almayan çeklerin 30 Haziran 2018’e kadar ibraz edilmemesi halinde bankanın yükümlülüğü sona erecek.

Vergi Dünyası 2012 yılında Yeni TTK, GVK ve VUK düzenlemeleriyle meşgul olacak

Merhaba;

Vergi mevzuatı sitemize hoş geldiniz. Ben Siyami Özkan, Çanakkale Merkezde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlikle iştigal ediyorum. Bildiğiniz üzere Yeni Türk Ticaret Kanunu, Yeni Gelir vergisi ve Vergi Usul kanunlarının çıkarılacak olması nedeniyle oldukça yoğun gündemli bir yıl olacak gibi duruyor.

Elimizden geldiğince sitemizi güncel tutmak istiyorum. Yardım ve desteklerinizi esirgememeniz dilek ve temennilerimle.