Beyanname imzalatma kapsamı Dışında Kalanlar

İMZALATMA KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR (2012 yılında)

(3568 sk. göre çıkarılan 4 No.lu Tb. B bölümü ve %10.26 ile artırılan)
1- İkinci Sınıf tacirlerden
a) Alım satım ve imalatta 173.000 TL
b) Diğerlerinde gayri safi hasılat 86.000 TL
Zirai kazancını İşletme Defterine göre tutanlarda 173.000 TL
3- Serbest Meslek Kazançlarında 121.000 TL
4- Hadlere bakılmaksızın noterler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir