63 No.lu Katma Dever Vergisi (KDV) Sirküleri

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/63

Konusu :

Tevkifat Uygulaması:

Tarihi : 21/6/2012

SayısıKDVK-63/2012-3

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun uygulamasına ilişkin sirkülerleri birleştirilen 60 KDV No.lu Sirkülerinin

“2.İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI” bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden

düzenlenmiştir.

2. TEVKİFAT UYGULAMASI

2.1. Tam Tevkifat Uygulaması

5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde

belirtilen mal ve hakları kiraya verme işlemleri ile reklam verme hizmetleri, kiracının veya reklam hizmeti alanın KDV

mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın tevkifata tabi tutulmayacaktır. Bu durumda, söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar

kiraya verme ve reklam verme hizmetleri dışında KDV’ye tabi işlemleri bulunmaması kaydıyla bu hizmetlere ilişkin KDV’yi

sadece işlemlerin gerçekleştiği dönemler için 1 No.lu KDV Beyannamesi vermek suretiyle beyan edebileceklerdir. Genel

bütçeli idareler ise, bu işlemlere ilişkin KDV’yi doğrudan gelir hesaplarına aktarmak suretiyle, beyanname vermeksizin işlem

yapacaklardır.

Buna göre, kampüsünde bulunan kafeyi işletmeciye kiraya veren Devlet üniversitesi, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer

aldığından kira bedeli üzerinden hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacak, KDV mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın

üniversite tarafından 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir.

63 No.lu KDV Sirküleri   indir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir