Archive for 03 Aralık 2015

Gelir vergisi Genel Tebiği 149

Maliye ve Gümrük Bakanlığından :

Gelir Vergisi Genel Tebiği
SERİ NO : 149

(18 Mart 1986 Tarih ve 19051 Sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.)

Bilindiği üzere, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı hükümlerinde 4.12.1985 tarih ve 3239 Sayılı Kanunla değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklerden “ücretlerin vergilendirilmesi”ne ait hususlar 147 Seri No.lu “dahili tevkifata”a ilişkin hususlar da 148 noluGelir Vergisi Genel Tebliğlerinde açıklanmış bulunmaktadır.

Gelir Vergisi Kanununda 3239 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerden,yukarıda belirtilen tebliğlerde yapılan açıklamalar dışında kalan hususlarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. Read more

Aralık 2015 beyan ve yükümlülükler takvimi

VERGİ TAKVİMİ

SON GÜNÜ ARALIK 2015 BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
07 Aralık 1- Kasım Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi
10 Aralık 1- 16-30 Kasım Dönemi I Sayılı Listedeki Ürünlere Ait Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
15 Aralık 1- Kasım Dönemi II Sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar ile III ve IV Sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

2- Kasım Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

3- Kasım Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

21 Aralık 1- İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
23 Aralık 1- Kasım Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

2- Kasım Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

3- Kasım Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı

4- Kasım Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinin Verilmesi

5- Kasım Dönemi Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilmesi

24 Aralık 1- Kasım Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
25 Aralık 1- 1-15 Aralık Dönemi I sayılı Listedeki Ürünlere Ait Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
28 Aralık 1- Kasım Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi

2- Kasım Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödenmesi

3- Kasım Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödenmesi

4- Kasım Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinde Tahakkuk Edilen Vergilerin Ödenmesi

31 Aralık 1- Kasım Dönemine Ait 4/a-b Kapsamındaki Primlerin Ödenmesi

2- Zirai Gelir Vergisi Kasım ve Aralık Aylarında

3- Kasım Ayına Ait Form (Ba) ve (Bs)’nin Verilmesi (VUK Teb. 396)

4- 2015 yılında Kullanılacak olan Defterlerin Tasdik Ettirilmesi

Not: Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 24 Aralık’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 28 Aralık çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu Tablo, Beyan ve Yükümlülükler Listesinin tamamını içermemektedir.