Archive for 30 Ağustos 2013

Yurtdışında Bulunan Bilgisayar Donanımı ile ilgili Özelge

maliye

Tarih  : 29.11.2012

Sayı    : B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-315-239

ŞİRKET ENVANTERİNE KAYITLI ANCAK YURT DIŞINDA BULUNAN BİLGİSAYAR DONANIMININ ALIMI VE KURULUMU İLE MUHAFAZA, BAKIM, GÜVENLİK VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ KARŞILIĞI ÖDENEN BEDELLERİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU

Kayıtlı dilekçenizde; şirketinizin “bilgisayar donanım” (ana server) yatırımı yapmaya karar verdiği, söz konusu bilgisayar donanım alımının Almanya’da mukim ……….. firmasından yapılacağı ve bahsi geçen donanımın, sistem güvenliğini daha etkin koruma altında tutabilmek, bakım ve koruma maliyetini düşürmek, çıkabilecek problemlere profesyonel çözümler üretmek gibi sebeplerle  Türkiye’ye ithal edilmeden, ………. firması tarafından muhafaza edileceği, ………. firmasının Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren firmalara da bilgisayar donanımı (ana server) ile ilgili bakım, güvenlik ve geliştirme konularında hizmet sunduğu ve ilgili bilgisayar donanımlarını Almanya’da bulunan işyerinde muhafaza ettiği, şirketinizin ………. firmasına, kullanacağı bilgisayar donanımının alımı ve kurulumu ile ilgili yıllık bakım ve operasyon bedeli ödeyeceği, bahse konu bilgisayar donanımının şirketiniz envanterine kaydedileceği ancak ilgili donanımın ithal işlemi yapılmadan Almanya’da mukim ………. firması tarafından kurulup muhafaza edileceği ve kullanımının şirketinize ait olacağından bahisle bahsi geçen donanımın amortisman yoluyla mı yoksa direkt gider yazmak suretiyle mi itfa edileceği ile katma değer vergisi ve kurumlar vergisi  açısından ödenmesi gereken bir vergi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. Read more