Archive for 09 Temmuz 2013

İş Kazası Bildirim Süresi

17- İŞ KAZASI BİLDİRİMİ

a) Kazadan sonraki üç iş gününde Kuruma (SGK md.13)

b) O yer yetkili kolluk kuvetlerine derhal (SGK md.13)

 

İşyeri Açılış ve Kapanış Bildirimi

İŞYERİ BİLDİRİMİ

a) İşyeri bildirgesi: En geç sigortalı çalışmaya başladığı tarihte Kuruma

b) İşyeri kapanışı: Bir ay içinde Kurıma

c) İşyerinin miras yoluyla intikali: Ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde Kuruma

d) İşyerinin devri, nakli ve intikali: Takip eden ongün içinde Kuruma,

 

Sigortalı Çıkış Bilgirimi

SİGORTALI ÇIKIŞ BİLDİRİMİ

a) 10 gün içinde Kuruma,

 

Sigortalı Giriş Bildirgesi ne zaman verilir

14- SİGORTALI GİRİŞ BİLDİRİMİ

a) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde: Çalışmaya başladığı gün, Kuruma

b) İlk defa İşyeri  bildirgesi veren işyerlerinde: Bir ay içinde, Kuruma

c) Faaliyetteki işyerlerinde: İşe başlamadan önce, Kuruma

 

İsteğe bağlı ve Askerlik Borçlanması Primi

13- İSTEĞE BAĞLI VE ASKERLİK BORÇLANMASI PRİMİ( 01.01.2013 itibariyle)
82’nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında                    kalmak üzere kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32’sidir.  (5510/41-52)      En az aylık tutar sağlık primi dahil 326,88 TL’dir.