Archive for 18 Temmuz 2013

MAHSUPTAN ARTANIN NAKDEN IADESI

MAHSUPTAN ARTANIN NAKDEN IADESI (GVK Gen.Teb.No:252)

1- Inceleme ve teminat aranmadan 10.000 TL
2- YMM raporu aranan sinir 100.000 TL
3- 100.000 TL’yi aşan iade için inceleme raporu şarttır.

Tevkif Suretiyle Ödenen Verginin Mahsubu

TEVKIF SURETIYLE ÖDENEN VERGININ MAHSUBU

1- Kesilen verginin beyannamede gösterilen gelire ilişkin olması,
2- İstenen belgelerin ibrazı ve formun doldurulması,
3-  Belgelerin yıllık beyanname ile birlikte verilmesi şartıyla,

Mahsuben iade işlemi için belli bir sınır yoktur, inceleme ve teminat aranmaz YMM raporu istenmez (GVK Gn.Tb.No:252).

Geçici Vergi Oranları

34- GEÇICI VERGI ORANLARI

 
 a) Gelir Vergisi Mükellefleri Için (GVK.Mük.120 Md.) ) (1.1.2006 tarihinden itibaren)  %15
 b) Kurumlar Vergisi Mükellefleri Için (KVK.Md.32) (1.1.2006 tarihinden başlayan vergilendirme dönemlerine uygulanmak üzere)  %20