Archive for 11 Haziran 2013

Evde yapılan ürünlerin internet üzerinden Satışı Esnaf Muaflığı Konusunda Özelge

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 9-1477

27/04/2012

Konu : Evde yapılan pasta ve kurabiye gibi gıda ürünlerinin internet aracılıyla satışından elde edilen kazancın vergilendirilmesi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, evinizde pasta ve kurabiye gibi gıda ürünleri yaptığınızı ve yapmış olduğunuz bu ürünleri internet aracılığıyla sattığınızı belirterek, bu faaliyetiniz nedeniyle esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiden Muaf Esnaf” başlıklı 9’uncu maddesinde, “Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır.

1- Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç);

6- Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir. Read more

Haziran 2013 Vergi Takvimi

HAZİRAN 2013 VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

SON ÖDEME GÜNÜ

HAZİRAN  2013  BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

07 Haziran

1-     Mayıs  Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

10 Haziran

1-     16 -31 Mayıs  Dönemi  I sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin  Beyanı ve Ödenmesi

17 Haziran

1- Mayıs Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

2- Mayıs  Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3- Mayıs Dönemi  II sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar ile  III ve IV sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

20 Haziran

1-     İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

24 Haziran

1- Mayıs Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

2- Mayıs Dönemine Ait Damga Vergisinin beyanı

3- Mayıs Ayı 1 ila 31’i Arası Ücret Alan Sigortalılar İçin Prim  Belgelerinin Verilmesi

4- Mayıs  Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25 Haziran

1-     1-15  Haziran  Dönemi I sayılı Listedeki ürünlere ait Özel Tüketim  Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

26 Haziran

1-     Mayıs Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Ödenmesi

2-     Mayıs Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödenmesi

3-     Mayıs Dönemine Ait Damga Vergisinin Ödenmesi

1 Temmuz

1-     Mayıs Ayna Ait Form (Ba) ve (Bs)nin verilmesi (VUK Teb. 396)

2-     Mayıs Ayına Ait 4/a-b Kapsamındaki Primlerin Ödenmesi

3-     Basit usule tabi olanların 2. Taksit Ödemesi

4-     Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları Aidatı 1. Taksit Ödenmesi

5- Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı (TTK md.64)

 

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 24 Haziran’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 26 Haziran çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu tablo, beyan ve yükümlülükler listesinin tamamını içermemektedir.